BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maćkowska Agnieszka (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Zatrudnienie tymczasowe w małych i średnich przedsiębiorstwach w Polsce - szanse i zagrożenia
Temporary Employment in Small and Medium-Sized Companies in Poland - Opportunities and Threats
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 136-151, tab., ankieta, bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zatrudnienie okresowe, Badania ankietowe
Small business, Temporary employment, Questionnaire survey
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest próba oceny zatrudnienia tymczasowego, jako jednej z form zatrudnienia w sektorze MŚP w Polsce. Realizacja tego celu opiera się o dane z lat 2002-2005. W pracy postawione zostały następujące pytania badawcze: Jak radzić sobie z przejściowym brakiem pracowników z powodu choroby czy urlopu? W jaki sposób pozyskać pracownika sezonowego czy wykwalifikowanego specjalistę, by nie obciążyć budżetu firmy? Na ile powyższe trudności można rozwiązać poprzez zatrudnienie tymczasowe? W opracowaniu przedstawione zostały wnioski z badania ankietowego przeprowadzonego przez autorkę w 2005 roku wśród grupy 50 małych i średnich przedsiębiorstw w gminie Czempiń, województwo wielkopolskie. Ponadto wykorzystano badania ogólnokrajowe oraz zastosowano analizę porównawczą. (fragment tekstu)

Small and medium-sized companies are of great importance for the economy. Although this sector is very significant, many of the firms fail. The most frequent reason for such a situation is problems with the company personnel. Many of these firms still do not notice the value of this factor. Human resources are considerable assets. Employers in small and medium-sized firms or companies do not usually employ many workers, which contrary to people's expectations, can cause a lot of complications. The absence of a few employees , because of illness or unexpected leave, may disturb the proper functioning of the firm. Nowadays, a lot of employers also complain about high employment costs. One of the solutions to this problem is temporary employment. This kind of employment means hiring a paid worker from the Temporary Work Agency. The company specialized in human resources outsourcing takes care of everything connected with the job. The hiring company must only pay one VAT invoice. This kind of cooperation gives employers a possibility to reduce both employment costs (by about 30 %) and deadlocks. Additionally, the number of overtime hours can be decreased. The employers profit from lower absenteeism and fast access to any kind of professionals required by their company at the particular moment. Short-term employment is also a good solution for a sudden rise in the production of particular goods or a seasonal need for additional workers. This flexible form of providing jobs has some advantages and disadvantages. The employers can lose control over their firm or a new temporary employee may not have enough knowledge about the offered services or the branch he started working for. The Temporary Work Agency may prove to be unreliable or the atmosphere in the workplace may get worse. The lack of trust among workers may intensify personal rivalry. However, we cannot forget that it does not have to be like that in all cases. The conducted survey shows that a large part of all firms have not used temporary employment solution yet, however, the employers see advantages of this kind of elastic employment. There are also enterprises or companies that have already used this form of recruitment and appreciate it very much. The Polish temporary work market is not very large now, but its role is growing all the time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiec M., Kożusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo AKADE, Katowice 2000.
 2. Aszyk M., Pracownicy: praktyczny poradnik dla pracodawcy, Wydawnictwo Gdańsk BL Info Polska, Gdańsk 2003.
 3. Berłowski P., Pracy tymczasowej bilans korzystny, "Personel" 2004, nr 6.
 4. Zarządzanie małą firmą, H. Bieniok (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1995.
 5. Chobot A., Nowe formy zatrudniania - kierunki rozwoju i nowelizacji, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 6. Ciepielewska D., Tymczasowo - efektywnie, "INFOR" 2004, nr 12.
 7. Cook M.F., Outsourcing funkcji personalnej, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 8. Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce, E. Kryńska (red.), Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2003.
 9. Elastyczne formy zatrudnienia, sposobem na efektywność firmy, red. Machol-Zajda L., IPiSS, Warszawa 2001.
 10. Jamka B., Zarządzanie karierą w polskich przedsiębiorstwach a charakterystyka "nowego" pracownika - wyniki badań, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.), Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 11. Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 12. Kurowska O., Sezon na pracę czasową, "Życie", 2004, nr 18.
 13. Łuczka T., Kapitał obcy w małych i średnim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
 14. Małecka M., Radzisław A., Sadlik R., Jak zatrudniać? Etat czy współpraca?, Wydawnictwo Infor, Warszawa 2003.
 15. Mazurkiewicz P., Pracownik nie tylko na lato, "Gazeta Wyborcza" 2005, nr 172.
 16. Mącik R., Ekonomika gospodarowania zasobami ludzkimi, [w:] Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, G. Sobczyk (red.), Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2004.
 17. Niedziński T., Redukcja Kosztów pracodawców, "Prawo Przedsiębiorcy" 2001, nr 4.
 18. Orłowski G., Rygorystycznie nie znaczy skutecznie, "Personel" 2004, nr 6.
 19. Piasecki B., Mała firma w teoriach ekonomicznych, [w:] Ekonomika i zarządzanie małą firmą, red. B. Piasecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1998.
 20. Polak K., Na równych prawach z innymi pracownikami, "Personel" 2003, nr 12.
 21. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005.
 22. Reed A., Zarządzanie zasobami ludzkimi HRM - innowacje, Wydawnictwo Petit, Warszawa 2002.
 23. Rossiter J.A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w małym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo ACDI, Warszawa 2000.
 24. Safin K., Zarządzanie małą firmą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 25. Sidor-Rządkowska M., Zarządzanie personelem w małej firmie, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 26. Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi, H. Król (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2002.
 27. Trocki M., Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 28. Ustawa z 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, DzU z 2003 roku nr 166, poz. 1608.
 29. Zarządzanie małą firmą, H. Bieniok (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu