BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Michał (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Tytuł
Wielofazowość zmian dostosowawczych jako determinanta poprawy sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Studium przypadku - Grupa Pekaes S.A.
Multi-Phase Aspects of Adaptation Changes as a Determinant of Improvement in a Company's Economic Situation. Case Study: Pekaes Group
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 172-189, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Restrukturyzacja dostosowawcza, Studium przypadku
Restructuring of enterprises, Adjustment restructuring, Case study
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Grupa PEKAES S.A.
Abstrakt
Celem tej pracy jest ukazanie, jak powinien przebiegać proces restrukturyzacji przedsiębiorstwa, by mogło sprostać wymaganiom konkurencji, być poważnym partnerem w biznesie, a akcjonariuszom zapewnić wzrost jego wartości. Analiza obejmuje okres od momentu przejęcia przez AKJ Management większościowego pakietu akcji spółki PEKAES, czyli od listopada 2005 roku. Koniec rozważań przypada na pierwszy kwartał 2007 roku. (fragment tekstu)

Processes of restructuring initiated by the new owner of the PEKAES group in order to enhance the company's effectiveness are presented in this article. The main fields which underwent restructuring are discussed. The implemented strategy leads to a significant improvement in profit and reduction of costs of the capital group. Those factors were noticed by the investors from the Stock Exchange in Warsaw, which resulted in the rise of PEKAES share prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.
  2. Jagoda H., Lichtarski J., Problemy i wytyczne restrukturyzacji naprawczej przedsiębiorstw, [w:] Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji rynkowej, R. Borowiecki (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995.
  3. Lachowski S., Restrukturyzacja portfela kredytów trudnych banku komercyjnego okresie transformacji. Studium przypadku: Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi, "Bank i Kredyt" 1995, nr 5.
  4. Lisiński M., Nalepka A., Bariery wdrażania przeglądu i atestacji stanowisk pracy w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1990, nr 311.
  5. Muszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
  6. Nalepka A., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Zarys problematyki, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
  7. Suszyński C., Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003.
  8. Volk H., Pojęciowe podstawy procesu transformacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 1997, nr 3.
  9. http://www.pekaes.com.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu