BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czudec Adam (Uniwersytet Rzeszowski), Walenia Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Renty strukturalne w rolnictwie jako instrument polityki ekonomicznej
Structural Rents in Agriculture as the Economic Policy Instrument
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 64-73, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Renty, Fundusze strukturalne, Wspólna Polityka Rolna, Rolnictwo
Annuities, Structural funds, Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dlatego też celem niniejszej publikacji jest ocena znaczenia rent strukturalnych w przyśpieszaniu przemian w rolnictwie w województwie podkarpackim, które charakteryzuje się bardzo dużym rozdrobnieniem gospodarstw rolnych, gdzie proces koncentracji ziemi rolniczej następuje znacznie wolniej niż w innych regionach kraju. Jako kryteria oceny przyjęto: odsetek gospodarstw objętych rentami strukturalnymi, powierzchnię użytków rolnych objętych rentami strukturalnymi, odsetek rolników w wieku poniżej 40 lat przejmujących gospodarstwa od właścicieli korzystających z rent strukturalnych. Dane empiryczne wykorzystane w pracy pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i dotyczą okresu od wejścia Polski do UE do połowy 2005 roku. Źródło informacji stanowiły także dane publikowane przez GUS, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz inne instytucje zajmujące się problematyką rolnictwa w regionie. (fragment tekstu)

Since the accession to the European Union Poland has been included in the Common Agriculture Policy and obtained the possibility of using union resources as financial instrument which affects the income of the farmers as well as agrarian and demographic structure of agriculture. The main aims, priorities and rules of agriculture support and rural regions have been defined in the programmatic operative document included in the Plan of Rural Regions Development. The research revealed that the interest in structural rents is different in various regions and it is difficult to relate the number of applications with the area structure of farms. The rent structure system is particularly important for the regions in which farms are very small. The rent structure system can accelerate the process of farm size improvement and promote the competition increase. In the Podkarpackie Province the interest in the structural rents is not higher than in the other regions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barcz J., Prawo Unii Europejskiej, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza Sp. z o.o., Warszawa, 2003.
  2. Łubian D., Szapkowski P., Zarys systemu wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2004-2006, Kontrola Państwowa, nr 5/2004.
  3. Rutkowska M., Renty strukturalne po wejściu Polski do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 4, Warszawa - Poznań, 2005.
  4. Wawrzyniak B. M., Wojtasik B., Znaczenie rent strukturalnych dla przemian agrarnych w rolnictwie polskim, Dział Wydawnictw AR w Szczecinie, Tom II, Szczecin 2004.
  5. Wawrzyniak B. M., Wojtasik B., Ewolucja systemu ubezpieczeń społecznych w rolnictwie, „Wieś i Rolnictwo” 1/2005.
  6. Wawrzyniak B. M., Wojtasik B., Polski system rent strukturalnych w rolnictwie, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego” 3/2005.
  7. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich 2005, GUS Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu