BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski), Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Stan i kierunki rozwoju spółdzielczości w agrobiznesie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
The State and Directions of Development of Agribusiness Cooperatives in Poland After Accession to the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 83-92, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Agrobiznes, Rozwój spółdzielczości, Spółdzielczość rolnicza
Agrobusiness, Development of cooperatives, Agricultural cooperation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, 1 maja 2004 r., zmieniło warunki funkcjonowania rolnictwa i jego otoczenia, otwierając także nowe możliwości rozwoju dla spółdzielczości wiejskiej. Aby sprostać konkurencji na wspólnym europejskim rynku, a także wykorzystać możliwości wynikające z integracji, rodzima spółdzielczość musi być do tego dobrze przygotowana. Nie może powtórzyć błędów z okresu transformacji gospodarki, kiedy zaniechanie lub zbyt wolne wprowadzanie przekształceń dostosowujących spółdzielnie do nowych warunków rynkowych, skutkowało dotkliwymi stratami, jakie poniosła spółdzielczość wiejska. W tym kontekście celem opracowania jest ukazanie miejsca i roli wiejskiej spółdzielczości w krajach Unii Europejskiej oraz określenie na tym tle stanu i kierunków rozwoju polskiej spółdzielczości wiejskiej w poszerzonej Europie. (fragment tekstu)

Integration of Poland with European Union changed conditions of functioning of agriculture and his environment, opening also new possibility of development for rural cooperatives. In this context the subject of the study is characterized of state of rural cooperatives in European Union as well as meanings of cooperatives for economy, and especially for food’s sector. On this background transformation and present condition of rural cooperatives in Poland were shown. Analysis of main directions of transformation rural cooperatives in old members’ of EU was made also, because after integration, agribusiness cooperatives in Poland will go similar way also. Results of analysis show, that the most important transformations of cooperatives this are consolidation and commercialization processes as well as expansion of range and scale of economic activity of cooperatives.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Agricultural Co-operation in the Candidate Countries, General Committee for Agricultural Cooperation in the European Union, Bruksela, 2002.
 2. Bogetoft P., An information economic rationale for cooperatives. European Review of Agricultural Economics, Vol 32 (2) (2005).
 3. Brzozowski B., Dylematy współczesnej spółdzielczości [w:] Rozwój agrobiznesu na obszarach wiejskich wobec integracji z Unią Europejską, red. L. Strzelczak, AR Kraków, 2003.
 4. Brzozowski B., Sytuacja majątkowo-kapitałowa i wyniki finansowe spółdzielni gminnych w woj. małopolskim, Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 2, 2005.
 5. Brzozowski B., Brzozowska J., Polska spółdzielczość wiejska na tle spółdzielczości europejskiej. Prace naukowe AE w Wrocławiu, nr 1015, t. 1, 2004.
 6. Dyka S., Grzegorzewski P., Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa.
 7. Grzegorzewski P., 2004: Szanse i zagrożenia dla spółdzielni „Samopomoc Chłopska” związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 1015, t. 1, 2000.
 8. Kata R., Perspektywy kredytowania gospodarstw rolniczych przez banki spółdzielcze w obszarze rolnictwa rozdrobnionego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2 (1), 2003.
 9. Kawa M., Woźniak M., Miejsce spółdzielczości w rozwoju obszarów wiejskich. Możliwości i bariery rozwoju działalności gospodarczej w obszarach wiejskich, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2004.
 10. Klepacki B., Łowicka A., Przystosowanie gminnych spółdzielni do warunków gospodarki rynkowej, Prace naukowe AE we Wrocławiu, nr 941, 2002.
 11. Lewczuk A., Rola doradztwa w procesie kreowania nowego modelu spółdzielczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 3 (108), 2000.
 12. Pietrzak M., Porównanie zmian w ekonomice spółdzielni i pozostałych form prawnych działających w przemyśle mleczarskim w latach 1997-2002, Roczniki Naukowe SERiA, t. VII, z. 2, 2005.
 13. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2003.
 14. Sytuacja finansowa banków w 2004 r. Synteza, NBP, Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Warszawa, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu