BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Havryluk Ruslana (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)
Tytuł
The Legal Nature of Treasury Revenues Due to State Payments : the Comparison of Competing Methodological Approaches
Natura prawna wpływów do skarbu państwa z tytułu ogólnopaństwowych obowiązkowych opłat : porównanie konkurencyjnych podejść metodologicznych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 104-115, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Doktryny prawne, Podatki i opłaty, Dochody budżetowe, Administracja skarbowa, Skarb Państwa
Public finance, Legal doctrines, Taxes and fees, Budget revenue, Treasure administration, State Treasury
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Analiza dominujących w państwach zachodnich, z jednej strony, a w Ukrainie oraz niektórych innych państwach postsocjalistycznych, z drugiej strony, doktryn finansowo-prawnych i praktyki regulowania wpływów do skarbnicy państwowej z tytułu ogólnopaństwowych obowiązkowych opłat przekonuje, że w pierwszym wypadku u podstaw większości doktryn leży naturalno-pozytywne rozumienie prawa, podczas gdy podejścia doktrynalne i rozwiązania praktyczne problemów prawnych finansów publicznych w państwach postsocjalistycznych jeszcze nie wyzbyły się piętna etatyzmu, są wypełnione ideami i podejściami ortodoksyjnego pozytywizmu prawniczego. Konsekwencjami bezpośrednimi tych odmienności doktryn wyżej wymienionych jest zastosowanie w państwach zachodnich podejść postmodernistycznych w stosunku do regulowania prawnego finansów publicznych, wykorzystanie zasady przejrzystej rynkowej konkurencji. W Ukrainie oraz innych państwach postsocjalistycznych na razie istnieje sytuacja niedostosowanie obecnych zasad prawnych wpływów do skarbnicy państwowej z tytułu ogólnopaństwowych obowiązkowych opłat, jak środków państwowych, do ich rzeczywistej natury publiczno-prawnej jako własności społecznej.(abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Handbook of Public/ Ed/ by Auerbach A. Feldytein M.- Amsterdam North- Holland, 1985. -P.87.
 2. Hyman D.N., Public Finance, А Соntemporary Application of Theory to Policy – Chicago: The Dryden Press, 1990. - PP.72-73.
 3. Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Кн. 1. Общие положения. - М., 2001. - С. 284-295.
 4. Годмe П.М., Финансовое право. Пер с франц. – М.: Прогресс, 1980- С.37. Handbook of Public Economics/Ed. by Auerbach A.G., Feldstein M. - Amsterdam: North-Holland, 1985.
 5. Гражданское право. Т. 1 / Под ред. Е.А.Суханова. - М, 2002. - С. 511, 520.
 6. Добриловський M., Осноби фiнансовï науки. Курс лекцiй - Подебради: Украiнська господарська академiя в ЧСР, 1934. - С. 1.
 7. Ефимова Л.Г., Банковское право. - М, 1994. - С. 181.
 8. Карасева М.В., Финансовое право России: новые проблемы и новые подходы // Государство и право. -2003. - № 12. - С. 7-8.
 9. Конституции государств Европы: В 3-х т. Т.З. / Под ред. А А Окунькова - С 332.
 10. Конституции государств Европы: В 3-х т. Т.З. / Под ред. А.А.Окунькова. - М: Издво „Норма”, 2001.-С. 31.
 11. Мiтiлiно М.I., Основи фiнансовоï науки. - К.: Державне видавництво Украiни, 1929. -С. 114.
 12. Науково-практичний коментар Цивiльного Кодексу Украiни: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнецовоï, В.В.Луця. - К.: Хрiнком Iнтер, 2005. - Т. 1. - С. 543.
 13. Ожегов С.И., Словарь русского языка: Ок. 53000 слов. - М., 2003. - С. 70.
 14. Усков О. Ю., Право государственной собственности в Российской Федерации.- Белгород: Кооперативное образование, 2002. - С.73.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu