BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzebyk Mariola (Uniwersytet Rzeszowski), Lechwar Małgorzata (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie samorządu terytorialnego dla rozwoju lokalnego w świetle opinii mieszkańców
Meaning of Territorial Autonomy for Local Development in Light of Local Communities Opinion
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 124-134, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój lokalny, Gospodarka samorządowa, Zadania samorządu terytorialnego
Local government, Local development, Local government economy, Local government task
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie opinii przedstawicieli władzy samorządowej oraz społeczności lokalnej na temat funkcjonowania samorządu gminnego. Przy pozyskaniu podstawowego materiału empirycznego wykorzystano ankietę audytoryjną. Ankieta audytoryjna to jedna z technik badawczych stosowanych w socjologii i innych naukach społecznych, polegająca na zebraniu w pewnej przestrzeni, zazwyczaj w pomieszczeniu, które w jakiś sposób związane jest z badaną kategorią (w tym przypadku budynek urzędu gminy) wybranej lub wylosowanej grupy osób i rozdaniu im ankiet do wypełnienia. Ankieter w takiej sytuacji nie przeprowadza wywiadu osobiście z każdym respondentem, ani nie odczytuje pytań, jedynie ogranicza się do podania celu prowadzonych badań i ewentualnie tłumaczy, jak ankietę należy wypełnić. W odróżnieniu od innych technik ankietowych uzyskuje się tutaj prawie stuprocentową zwrotność materiału. Ankietyzację przeprowadzono wśród wszystkich radnych (15 osób), wójta, sołtysów (11 osób), jak również mieszkańców badanej gminy. W badaniach wzięła udział wybrana losowo 5 5-osobowa grupa mieszkańców gminy, zamieszkująca wsie wchodzące w skład badanej gminy. W opracowaniu dokonano analizy odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Zakres przestrzenny badań obejmuje gminę Przeworsk, leżącą w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Przeworsk, położonego w województwie podkarpackim. Ma charakter typowo rolniczy. Znaczna część ludności utrzymuje się z pracy na roli. Badana gmina liczy 14 626 mieszkańców (dane za 2003 rok) i jest jedną z najliczniejszych gmin powiatu przeworskiego. (fragment tekstu)

The aim of this work is present the function of communal autonomy in the opinion of local authority and local communities. The researches showed that dynamic and progressive local development must synchronize activities of local authorities and inhabitants. This statement result of fact, that inhabitants don’t understand word “autonomy” and affirm in most answers that they don’t have immediate influence on undertaken commune decisions. Such possibilities according to them have only councillars. Inhabitants one’s own activity identify only with participation in elections to the commune council.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fijałkowski Т., Smakulska G., Samorząd terytorialny. Rządowa Administracja Ogólna. Wybrane Akty Prawne. Stan prawny na dzień 1 października 1990 г., Warszawa 1990.
  2. Gończar M., Samorząd wsi - historia i nowe możliwości, Warszawa 1990.
  3. Kida J., Samorząd gminny i jego funkcje rozwojowe, „Samorząd Terytorialny” nr 11, 1997.
  4. Korzeniowska A.(red. naczelny), ABC samorządu terytorialnego, Oficyna Wydawnicza Branta i WSAP w Łodzi, Bydgoszcz - Łódź 2004.
  5. Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
  6. Swianiewicz P., Łukomska J., Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju. Które polityki są skuteczne?, „Samorząd Terytorialny”, 6/2004.
  7. Szeniawski A., Pawelska-Skrzypek, Model Przezroczystej Gminy, Warszawa 2003.
  8. Szymla Z., Determinanty rozwoju regionalnego, AE w Krakowie, Ossolineum, Kraków 2000.
  9. Wiatrak A. P., Turystyka wiejska w strategiach rozwoju regionalnego i lokalnego [w:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Prace Naukowo-Dydaktyczne PWSZ w Krośnie, Krosno 2005.
  10. Zeman-Miszewska E., Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych. Założenia modelowe, Prace naukowe AE w Katowicach, z. 1, Katowice 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu