BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Dariusz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Ocena wybranych warunków działalności gospodarczej w województwie podkarpackim
The Opinion of Choose Conditions of Economic Activity in Podkarpackie Province
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 146-156, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Działalność gospodarcza, Struktura demograficzna, Infrastruktura gospodarcza
Business activity, Demographic structure, Economic infrastructure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wybranych warunków działalności gospodarczej i zbadanie, czy występuje zróżnicowanie pod tym względem pomiędzy subregionami w województwie podkarpackim oraz wewnątrz nich między poszczególnymi gminami, a także ustalenie, które z elementów tych warunków stanowią atuty, a które słabości badanego obszaru. Podstawę empiryczną opracowania stanowią dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie (dane za 2002 rok, w tym z Narodowego Spisu Powszechnego 2002). Natomiast przy ocenie warunków przyrodniczych wykorzystano waloryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej IUNG w Puławach. Badania przeprowadzono na poziomie gminy, dokonując oceny wybranych warunków działalności gospodarczej, i objęto nimi wszystkie gminy w województwie podkarpackim. Przeprowadzono również ocenę punktową warunków działalności gospodarczej (tj. przyrodniczych, demograficznych i infrastrukturalnych) we wszystkich gminach województwa podkarpackiego. Poszczególne cechy charakteryzujące warunki przyrodnicze, demograficzne i infrastrukturalne, porównywano ze średnią dla województwa w danej dziedzinie, którą przyj eto jako 100 punktów i odpowiednio oceniano, np. ich przewagę w gminie. W dalszej kolejności podsumowano wszystkie punkty i policzono średnią dla gminy. Następnie z punktu widzenia realizacji założonego celu badań, wszystkie gminy pogrupowano wg podziału przyjętego w strategii rozwoju województwa na pięć subregionów, tj. zachodni (39 gmin), środkowozachodni (29 gmin), środkowy (36 gmin), wschodni (30 gmin) i południowy (26 gmin). (fragment tekstu)

In article were executed opinion of choose conditions of economic activity (naturals, demographics and infrastructures) in subregions of podkarpackie province. In article was presented differentiation in this range between subregions, and also inside them (between communes), showing trumps and weakness of studied area. The best conditions of economic activity step out in central subregion, next place occupies western subregion, meanwhile worst they are in middle-western subregion. In remaining subregions, i.e. eastern and midday, this conditions are comparable to average in province. Chance of development of podkarpackie province and his subregions is positive coefficient of natural increase, meanwhile weak side is negative coefficient of balance of migration (with except of central subregion) as well as equipment of habitable buildings into sewage system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czudec A,, 2003, Rola infrastruktury w rozwoju obszarów wiejskich [w:] Regionalne uwarunkowania rozwoju wiejskich obszarów przygranicznych Polski i Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski, Państwowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie-Dublanach, Rzeszów, s. 37-44.
 2. Frenkel I., 1999, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia sytuacji demograficznej [w:] Typologia wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 25-37.
 3. Grzybek M., 1998, Uwarunkowania i rozwój przedsiębiorczości w agrobiznesie, Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 239, Kraków.
 4. Kapusta F., 1997, Gmina jako mikroregion przedsiębiorczości na przykładzie Kobierzyc [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, AR w Krakowie Wydział Ekonomii w Rzeszowie, Trzcinica, s. 355-366.
 5. Kłodziński M., 1999, Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich, IRWiR PAN, Centrum Naukowo-Wdrożeniowe SGGW, Warszawa.
 6. Krasowicz S., Filipiak K., 1999, Czynniki decydujące o regionalnym zróżnicowaniu wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce, Roczniki Naukowe SERiA, tom 1, zeszyt 1, Rzeszów, s. 153-458.
 7. Pięcek В., 1999, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia infrastruktury [w:] Typologia wiejskich obszarów problemowych. IRWiR PAN, Warszawa, s. 39-57.
 8. Rosner A., 1999, Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego [w:] Typologia wiejskich obszarów problemowych, IRWiR PAN, Warszawa, s. 5, 8-24.
 9. Siekierski J., 2003, Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego w województwie małopolskim [w:] Regionalne uwarunkowania ekonomicznego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, tom I, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 50-61.
 10. Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006, 2000, Zarząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.
 11. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin, 1994, IUNG, Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu