BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Grupy producentów jako sposób pokonywania barier rozwojowych gospodarstw rolnych w woj. podkarpackim
Productional Groups as a Way in Overcoming Developmental Barriers of the Agricultural Farmers in the Podkarpacie Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 174-182, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Organizacja procesów produkcyjnych, Konkurencyjność rolnictwa
Agriculture, Organization of production processes, Agricultural competitiveness
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Celem opracowania jest poznanie uwarunkowań tworzenia grup producentów w specyficznych warunkach rozdrobnionego rolnictwa woj. podkarpackiego, w oparciu o opinie rolników. Badania przeprowadzono jesienią 2004 r. na terenie 3 gmin powiatu przeworskiego. Wybór obiektu badań był celowy z uwagi na funkcjonowanie grupy producentów na terenie powiatu. W celu zapoznania się z doświadczeniami funkcjonowania w grupie, do badań wytypowano gminę Gać - a w niej zbiorowość rolników będących członkami grupy producenckiej. Dla porównania wybrano także gminy sąsiednie - Zarzecze i Kańczuga, w których rolnicy nie są zorganizowani w grupę producentów, gdzie badano ich opinie jako potencjalnych uczestników działalności w grupie. Przygotowany kwestionariusz wywiadu skierowany do właścicieli gospodarstw rolnych zawierał pytania dotyczące podstawowych utrudnień funkcjonowania gospodarstw, korzyści z działalności grupowej oraz barier tworzenia grup. W analizie szczególną uwagę zwrócono na zainteresowanie rozwojem gospodarstwa i wstąpieniem do grupy rolników niezorganizowanych. (fragment tekstu)

Transformations of agriculture in the Podkarpacie region are coming up against the structural barriers (crumble agricultural structure, law market production and income, multivarious production). In condition of occuring the integrational processes in agrobusiness of UE structures - the significance of competitiveness is increasing, so we must stimulate the suggestions of creating the productional groups for obtaining the places on the market of diversing agricultural producers. The undertaking the common suggestions makes it possible the quickly adaptation of farms to market needs and also the securing of measurable economical profits servicing to future development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domadalska-Grędys M., Działalność grupowa producentów owoców miękkich na przykładzie wybranych gmin powiatu tarnowskiego, „Zagadnienia doradztwa rolniczego” nr 1, 2005.
  2. Gorzelak E., Rozwój polskiego rolnictwa przed i po 2004 roku, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 2, 2005.
  3. Rembisz W., Popytowe ograniczenia wzrostu dochodów w rolnictwie, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1, 2005.
  4. Sikorska A., Gospodarstwa bez produkcji towarowej w społeczno-ekonomicznej strukturze wsi, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 2, 2004.
  5. Wawrzyniak B.M., Kierunki ewolucji struktury agrarnej w Polsce w świetle spisów rolnych z 1996 i 2002 roku, „Acta Oeconomia”, nr 3, 2004.
  6. Woś A., Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4, 2003.
  7. Zawisza S., Strucińska M., Liderzy rolniczych społeczności lokalnych w procesie przemian wsi i rolnictwa, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”, nr 2, 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu