BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Bożena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Program aktywizacji obszarów wiejskich - funkcjonowanie i realizacja w powiecie jarosławskim
Rural Development Program-Rules of Functioning and Stage of Realization for Development of the Jarosławski Region
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 193-204, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Aktywizacja obszarów wiejskich, Specjalny Program Akcesyjny na Rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Wspieranie przedsiębiorczości
Activation of rural areas, Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development (SAPARD), Entrepreneurship support
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie, Jarosław
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
W ostatnich latach w powiecie jarosławskim obserwuje się niekorzystne tendencje zwiększania się liczby bezrobotnych. Ze względu na charakter gospodarki powiatu jarosławskiego przeważająca większość jego mieszkańców mieszka i związana jest zawodowo z obszarami wiejskimi. Programy przekwalifikowań, szkolenia kwalifikacyjne i lobbing na rzecz wspierania MSP w powiecie to główne zadania PUP w Jarosławiu. Dlatego też w planie strategicznym powiatu jarosławskiego uwypuklono konieczność rozwijania wszelkich form przedsiębiorczości, połączoną z aktywną promocją lokalnego rynku i dalszą rozbudową nowoczesnej infrastruktury. W chwili obecnej do najważniejszych problemów regionu zalicza się wysoki poziom bezrobocia, poziom wykształcenia niedostosowany do potrzeb rynku oraz niedoinwestowanie w zakresie infrastruktury drogowej . Członkostwo w Unii Europejskiej zwiększyło także dostępność analizowanego regionu, do zewnętrznych źródeł finansowania, dlatego też Starostwo Powiatowe w Jarosławiu jako priorytet traktuje pozyskanie środków unijnych, szczególnie przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich oraz wspieranie doradztwa dla rolników i przedsiębiorców. Ta forma wsparcia finansowego pozwoli bowiem ożywić gospodarczo biedne obszary powiatu jarosławskiego. (fragment tekstu)

The Rural Development Program is being accomplished according to credit agreement signed on 25 July 2005 year between the Republic of Poland and International Bank for Reconstruction and Development. The aim of his program is activization rural areas throught: the incensement of aside from agricultural employment, support for the process of establishing local government and rural development. It is accomplished by investment on technical infrastructure on rural areas and education, trainings and extending the micro loan as well. On The Podkarpacie Region RDP is implemented with taking into consideration wide apprehend economic development of rural areas increasing aside from agricultural employment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Informacja o aktualnym stanie realizacji Programu Obszarów Wiejskich w woj. podkarpackim (stan na dzień 30.11.2004 г.), Wojewódzkie Biuro Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Rzeszów 2004 (www.podkarpackie.pl).
 2. Komponent A - Rezultaty, Wojewódzkie Biuro Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Rzeszów 06.11.2000 r. (www.podkarpackie.pl).
 3. Komponent BI - Program Przekwalifikowań/Reorientacji, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (www.fapa.com.pl).
 4. Komponent С - Infrastruktura wiejska, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich (www.fapa.com.pl).
 5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia (DzU Nr 99, poz. 100).
 6. PAOW- Informacja ogólna, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu (www.woj.pomorskie.pl).
 7. Polska wieś po wejściu do UE, konsultant naukowy J. Wilkin, Warszawa 2004, s. 15.
 8. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie (www.wup.pl).
 9. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - informacje ogólne, Urząd Marszałkowski województwa wielkopolskiego, Departament Rozwoju Regionalnego (www.wielkopolska.mw.gov.pl).
 10. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - informacja o uruchomieniu programu, Wojewódzkie Biuro Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich, Rzeszów 06.11.2000 r. (www.podkarpackie.pl).
 11. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Polsce, Raport Okręgowy z Zarządzania Programem nr 1 (25 lipca 2000 r. -31 grudnia 2000 г.), Jednostka Koordynacji Programu, Warszawa 15 lutego 2001 г., s. 4.
 12. Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich - struktura programu (struktura i zasady funkcjonowania PAOW), Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski, Departament Rozwoju Regionalnego (www.wielkopolska.mw.gov.pl.).
 13. Sprawozdania z działalności PUP w Jarosławiu za lata 2000-2004.
 14. Strategia rozwoju powiatu na lata 2000-2006, Starostwo Powiatowe w Jarosławiu, Jarosław 2000 (http: starostwo.jarosław.pl).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-1976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu