BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilewska Monika (Uniwersytet Gdański, doktorant)
Tytuł
Percepcja idei społecznej odpowiedzialności biznesu - źródła kontrowersji i dylematy związane z jej urzeczywistnieniem
The Perceptions of CRS Idea - Sources of Controversy and Dilemmas of its Realization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 192-206, bibliogr. 21 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Atrakcyjność CSR we współczesnym świecie jest niewątpliwa, a korzyści z jej stosowania odczuwają biznes oraz społeczeństwo i środowisko naturalne. Beneficjentami są też przyszłe pokolenia. Dalszy rozwój idei społecznej odpowiedzialności uzależniony będzie jednak nie tylko od samego zaangażowania biznesu i aktywnego włączania się kolejnych przedsiębiorstw (inicjatorów), ale też od interesariuszy, którzy mają silny wpływ na przedsiębiorstwa, zatem rozumienie i postrzeganie przez nich CSR jest zasadnicze. Choć koncepcja CSR jest prosta i jasna w swoim przekazie, to percepcja jej nie jest jednoznaczna. Wątpliwości i kontrowersji doszukiwać się można zarówno w aspektach teoretycznych samej koncepcji, jak i w jej praktykowaniu. Świadomość tych kwestii może być pomocna dla prawidłowego kształtowania i rozwoju CSR oraz upowszechniania dobrych praktyk.(abstrakt oryginalny)

CSR is attractive for business and stakeholders and is affecting the living society as well as future generations. Its development and practice is determined by business and companies (the initiators), and stakeholders, who have power and influence on enterprises. Although the concept of CSR is simple and clear, its perception is ambiguous because of theoretical and practical aspects which lead to different misunderstandings and disagreements. This article studies these dilemmas for the better understanding of the idea of CSR.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Filek J., Odpowiedzialność jednostki, przedsiębiorstwa i biznesu, [w:] A. Węgrzecki (red.), Etyczne fundamenty gospodarowania, AE, Kraków 1999, s. 145-160.
 2. Filek J., Społeczna odpowiedzialność biznesu - tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej?, UOKiK , Warszawa, Kraków 2006.
 3. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 4. Kienzler I., Słownik terminologii gospodarczej - bankowość, finanse, prawo, t. I angielsko-polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
 5. Kobyłko G. (red.), Proekologiczne zarządzanie przedsiębiorstwem , AE, Wrocław 2007.
 6. Kodeks spółek handlowych, Ustawa z dnia 15 września 2000 r., DzU z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, http://lex.pl/senvis/kodeksy/akty/00.94.1037.htm .
 7. Komisja Europejska, Realizacja Partnerstwa na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: uczynienie Europy liderem w zakresie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw, Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 2 2 .3 .2 0 0 6 , KOM (2006) 136 wersja ostateczna, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0136:PL:NOT.
 8. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2006.
 9. Rojek-Nowosielska M., Kształtowanie społecznej struktury odpowiedzialności przedsiębiorstw, AE, Wrocław 2006.
 10. Uniwersalny słownik języka polskiego, tom 2 K-Ó, pod redakcją S. Dubisza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 11. Ustawa o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r., DzU z dnia 30 listopada 2009 r., http://lex.pl/podatek/?akt=09.201.1 540.htm.
 12. Wilewska M., Rola kadry zarządzającej przedsiębiorstwa w kształtowaniu odpowiedzialnego biznesu, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność organizacji - perspektywa badawcza i wyzwania praktyczne. UE, Wrocław 2010, s. 189-194.
 13. Wilewska M., Jerzemowska M ., Idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w rozwoju MSP, [w:] P. Kulawczuk, E. Kwella (red.), Stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego FRUG, Sopot 2008, s. 119-125.
 14. http://www'.respectindex.pl/.
 15. http://bi-ngo.pl/bingo/index.php?option=com_frontpage& Item id=l.
 16. http://www.unglobalcompact.org/participants/search?commit=Search&keyword=&joined_after=&joined_before=& business_type=all& sectorjd=all& cop_status=all& organization_type_id=& com m it=Search.
 17. http://wvw .saasaccreditation.org/certprocess.htm.
 18. http://www.ftse.com /lndices/FTSE4Good_Index_Series/lndex_Review's.jsp.
 19. http://www.sustainability-index.com /.
 20. http://www.fob.org.pl/raport--1884274.htm.
 21. http://ec.europa.eu/enterprise/csr/campaign/documentation/download/casesj5l.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu