BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefańska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR) jako czynnik kształtujący wizerunek
Corporate Social Responsibility (CRS) as a Factor Affecting the Image of the Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 207-217, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Wizerunek przedsiębiorstwa, Segmentacja
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Company image, Segmentation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była ocena wizerunku przedsiębiorstw działających zgodnie z ideą CSR. Skoncentrowano się na identyfikacji ogólnego wizerunku tych podmiotów w oczach pracujących studentów. W wyniku przeprowadzonej analizy zidentyfikowano dwa segmenty: segment "sceptyków" oczekujący od przedsiębiorstw stosujących CSR uczciwości i segment "ostrożnych", dla których wyróżnikiem CSR jest zorientowanie na warunki pracy oraz w mniejszym stopniu na wyniki finansowe. Badania wykazały dość ostrożne podejście respondentów do idei CSR i przedsiębiorstw zaangażowanych w jej wdrażanie.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the image of companies acting in accordance with the idea of CSR. The author focuses on the identification of the general image of these entities in the eyes of working students. The analysis identifies two segments: the segment of skeptics expecting honesty from the companies using CSR and the segment of conservatives, which consider working conditions factor to be a distinguishing feature of CSR-oriented companies (and to a lesser extent financial results). The studies show a fairly cautious approach of the respondents to the idea of CSR, and companies involved in its implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Albareda L., Lozano J.M., Y sa T ., Public policies on Corporate Social Responsibility. The role of governments in Europe, "Journal of Business Ethics" 2007 , Vol. 74.
 2. A u ger P., Burke P., Devinney T .M ., Louviere J.L., What w ill consumers pay for social product features?, "Journal o f Business Ethics" 2003, Vol. 42, N o . 3.
 3. Calabrese A., Lancioni F., Analysis o f Corporate Social Responsibility in the service sector: Does egoist a strategic path?, "Knowledge and Process Management" 2008, V o l. 15, No. 2, www.interscience.wiley.com (pobrano 25.03.2010).
 4. Dahlsrud A., How Corporate Social Responsibility is defined: An analysis o f 37 definitions, "Corporate Social Responsibility and Environmental Management" 2006, www.interscience.wiley.com (pobrano 20.03.2010).
 5. Hemingway Ch.A., Maclagan P.W., Managers personal value as drivers o f Corporate Social Responsibility,..Journal of Business Ethics" 2004, Vol. 50.
 6. Ingley C.B., Company grow th and board attitudes to Corporate Social Responsibility, "International Journal of Business Governance and Ethics" 2008. Vol. 4, No. 1.
 7. Jansson E., The stakeholder model: The influence of the ownership and governance structures, "Journal of Business Ethics" 2005, Vol. 56.
 8. Klein J.G., Corporate Social Responsibility: A consumer perspective, "Advances in Consumer Research" 2004, Vol. 31.
 9. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin. Warszawa 2008.
 10. Villon W.R., Madden T.J., Firtle N.H., Marketing Research in a Marketing Environment, Irwin, Boston 1994,
 11. Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Badania sondażowe i eksperymentalne. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW , Warszawa 2005.
 12. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu