BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźbik Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strategia społecznej odpowiedzialności szansą rozwoju klubów piłkarskich w Polsce
The Strategy of Social Responsibility a Chance to Develop Football Clubs in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 221-230, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Kluby piłkarskie, Sport
Social Responsibility, Football clubs, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni ostatnich lat nieustannie zwiększa się rola sportu w rozwoju ekonomicznym i społecznym wielu państw. Tym samym coraz częściej kładzie się nacisk na rozwój klubów sportowych, które mają do odegrania wielokierunkową rolę w gospodarce. Kluby piłkarskie jako przedstawiciele najprężniej rozwijającego się biznesu sportowego stanęły przed trudnym czasem zmian. Koncepcja społecznej odpowiedzialności ma szansę stać się skutecznym narzędziem wsparcia rozwoju wspomnianych organizacji. Przeprowadzone badania pokazują, że kluby podejmują różne działania w obszarach społecznej odpowiedzialności, ale nie zawsze mają świadomość, jak koncepcja ta może wpłynąć na funkcjonowanie takiej organizacji w przyszłości.(abstrakt oryginalny)

In recent years, the role of sport in economic and social development of many countries has been constantly increasing. Thus, more and more emphasis is placed on the development of sports clubs, which have multi role to play in the economy. Football clubs as representatives of the fastest growing sports business are facing a difficult time of change. The concept of social responsibility is likely to become an effective tool to support the development of these organizations. The research has shown that clubs take different actions in the areas of social responsibility, but are not always aware of the role that the concept is likely to affect the functioning of such organizations in the future.(orginal abstact)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Cajsel W., Ustawa o sporcie kwalifikowanym - komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  2. Duda M., Panfil R., Fazy rozwoju klubu sportowego - od stowarzyszenia do spółki, [w:] R. Panfil (red.), Zarządzanie produktem klubu sportowego, Akademia Umiejętności Management & Coaching, Warszawa 2004.
  3. Komisja Wspólnot Europejskich, Biała księga. Biała księga na temat sportu, Bruksela 11.07.2007.
  4. Łasiński G., Sprawność zarządzania organizacją sportową, AWF, Wrocław 2003.
  5. Pisz Z., Rojek-Nowosielska M. (red.). Społeczna odpowiedzialność biznesu - uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w e Wrocławiu nr 42, UE, Wrocław 2009.
  6. Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2009 - dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
  7. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
  8. Wala D., Wizerunek futbolu: Klub piłkarski to także firma, www.piar.pl.
  9. Wartecki A., Zarządzanie organizacjami sportowymi, AWF, Poznań 2008.
  10. Żyśko J., Zmiany we współczesnych systemach zarządzania sportem wyczynowym w wybranych krajach europejskich, AWF, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu