BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kolasińska Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność organizacji w praktyce
Social Responsibility of an Organization in Practice
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 231-239, bibliogr. 16 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Organizacja
Social Responsibility, Organisation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzialna społecznie organizacja realizuje kodeks etyczny i najlepsze praktyki moralno-gospodarcze. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: Czy społeczna odpowiedzialność organizacji to nośna moda, czy kluczowa praktyka działalności? (abstrakt oryginalny)

A socially responsible organization applies a code of ethics and the best moral and economic practices. The purpose of the article is to give a reply to the question whether social responsibility of an organization is a popular trend or a key activity practice.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Elkington J., Towards the sustainable corporation: Win-win-win business strategies for sustainable development, "California Management Review" 1994, V ol. 36, No. 2.
 2. Fama E., Agency problem and the theory of the firm, "Journal of Political Economy'' 1980, Vol. 88.
 3. Freeman R.E., Evan W .M ., Corporate governance: A stakeholder interpretation, "Journal of Behavioural Economics" 1990, Vol. 19.
 4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, tłum. A.L. Śliw a, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 5. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 6. Gasparski W., Lewicka-Strzałecka A., Rok B., Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: Inicjatywy, programy, kodeksy, UNDP, Warszawa 2002.
 7. Goban-Klas T., Public relations, czyli promocja reputacji. Pojęcia, definicje, uwarunkowania, Business Press, Warszawa 1997.
 8. Kotler P., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
 9. Lewicka-Strzałecka A ., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS P A N , Warszawa 2006.
 10. Lutyński J., Działania pozorne, [w:] J. Lutyński, Nauka i polskie problemy, komentarz socjologa, PIW, Warszawa 1990.
 11. Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 12. Putnam R.D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, tłum. P. Sadura, S. Szymański, WAiP, Warszawa 2008.
 13. Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2009.
 14. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictw o Znak, Kraków 2007.
 15. Wójcik K., Public Relations od A do Z, Placet, Warszawa 1997.
 16. Young S., Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym. Metamorfoza, Wrocław 2 005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu