BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polek-Duraj Kornelia (Politechnika Opolska)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność determinantą wzrostu konkurencyjności organizacji : (studium przypadku)
Corporate Social Responsibility as a Determinant of Competitive Growth of an Organization : (Case Study)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 240-251, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Konkurencyjność
Social Responsibility, Corporate Social Responsibility (CSR), Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie zgodnie z zasadami koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw wymaga podejmowania odpowiednich działań przedsiębiorczych. W polskich organizacjach, zwłaszcza małych i średnich, idea społecznej odpowiedzialności jest niestety mało znana i rozpowszechniona, pomimo tego, że osiągane dzięki niej korzyści są istotne zarówno dla samej organizacji, jak i dla całego społeczeństwa. Celem artykułu jest zaprezentowanie zjawiska społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w aspekcie osiągania dzięki niemu przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu tartacznego, który ze względu na miejsce usytuowania, występowanie licznych zagrożeń zdrowia, a nawet życia pracowników oraz słabą płynność finansową, jest rynkiem dosyć specyficznym, co tylko wzmaga potrzebę działania zgodnie z zasadami CSR.(abstrakt oryginalny)

Functioning in accordance with Corporate Social Responsibility rules needs taking appropriate entrepreneurial actions. Among the Polish organizations, especially small and medium-sized, the idea of Social Responsibility is unfortunately little known and widespread, despite the fact that the benefits achieved through it are important for both the organization and society as a whole. This article aims to present the phenomenon of Corporate Social Responsibility in terms of achieving competitive advantage thanks to it on the example of sawmill industry, which because of its location, numerous health risks, and even the risk of lives of workers and poor financial liquidity, is quite a specific market, what only increases the need of acting in accordance with CSR.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Berman S., Jonem T., Wicke A .C ., Convergent stakeholders theory, "Academy of Management Review " 1999, Vol. 24, s. 206.
  2. European SMEs and social and environmental responsibility, "Observatory of European SMEs" 2002, nr 4.
  3. Polek-Duraj K., Warunki pracy w przemyśle Śląska Opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu drzewnego i cementowego, OFPO, Opole 2007.
  4. "Rocznik Statystyczny Przemysłu 2007", GUS, Warszawa 2008.
  5. "Rocznik Statystyczny Przemysłu 2008", GUS, Warszawa 2009.
  6. Strategia dla przemysłu drzewnego do 2006 roku, Ministerstw o Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2007.
  7. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu