BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowińska Anna
Tytuł
Psychospołeczne konsekwencje przemian
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków, 2004, s. 77-89
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Społeczne skutki bezrobocia, Regionalny rynek pracy, Kryzys społeczno-gospodarczy, Zabezpieczenie społeczne
Systemic transformation, Social results of unemployment, Regional labour market, Socio-economic crisis, Social security system
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
W artykule omówiono psychospołeczne konsekwencje przemian systemowych w województwie śląskim. Opisano zmiany na regionalnym rynki pracy i ich negatywny wpływ na mieszkańców województwa oraz uwarunkowania postaw zachowawczych górników. Przeanalizowano występujące napięcia społeczne, między innymi strajki w górnictwie. Oceniono wyniki oraz przyszłe kierunki restrukturyzacji województwa śląskiego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. C.L. Cooper, V.J. Sutherland Strategic Stress Management: An Organizational Approach. London 2000
  2. K. Faliszek, K. Łęcki, K. Wódz: Górnicy. Zbiorowości górnicze u progu zmian, Katowice 2001
  3. M. Mitręga, Restrukturyzacja umiejscowiona. Socjalne i regionalne aspekty przemian w górnictwie węgla kamiennego. Katowice 2001
  4. K.M. Słomczyński: Struktura społeczna a osobowość w warunkach zmiany społecznej. W: Zmiana społeczna. Teorie i doświadczenia polskie. Kurczewski J. (red.) Warszawa 1999
  5. K.M. Słomczyński: Pozycja społeczna a cechy osobowości: o wzajemnych relacjach w okresie transformacji systemowej. Warszawa 2000
  6. A. Sowińska, Człowiek w sytuacji przemian ekonomicznych: psychologiczne koszty adaptacji, Akademia. Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2000
  7. A. Sowińska: Psychologiczne koszty uczestnictwa w sytuacji zmiany. W: Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. Red. S. Witkowski, Wrocław 2000
  8. J. Sztumski: Konflikt społeczny. Katowice 1987
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu