BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lorek Agnieszka
Tytuł
Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Społeczny obraz Śląska na przełomie wieków, 2004, s. 123-134, tab.
Słowa kluczowe
Programy ochrony środowiska, Ochrona środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Zanieczyszczenie wód, Gospodarka odpadami, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Environmental programs, Environmental protection, Air pollution, Water pollution, Waste management, Sustainable development
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Jakość środowiska przyrodniczego w województwie śląskim jest bardzo zróżnicowana przestrzennie. Obok terenów o dużej wartości przyrodniczej występują tereny silnie zdegradowane w wyniku intensywnej i wieloletniej działalności przemysłowej, rozbudowanej sieci komunikacyjnej połączonej z dużym natężeniem ruchu drogowego oraz z powodu niewystarczających nakładów na infrastrukturę ochrony środowiska. Uwarunkowania ekologiczne mają bardzo istotne znaczenie dla jakości życia oraz zdrowia mieszkańców regionu. Głównym proekologicznym celem rozwoju zrównoważonego w regionie zurbanizowanym, jakim jest Śląsk, jest zharmonizowanie jego funkcjonowania z uwarunkowaniami ekologicznymi. Uwarunkowania te powinny zostać uwzględnione w procesie planowania rozwoju regionu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego. Katowice 2003. www.silesia-region.pl
  2. Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska województwa śląskiego na lata 2001-2015. Katowice 2001.
  3. Raport o stanie środowiska 2002. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. www.katowice.pios.gov.pl
  4. Stan środowiska w woj. śląskim w latach 1999- 2000. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Katowice 2001, s. 49-111.
  5. Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku. www.lcatowice.pios.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu