BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamik Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Kształtowanie relacji społecznych jako strategia budowy pozytywnego potencjału organizacji
Creation of Social Relations as a Strategy of Positive Social Capital Building
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 156, s. 252-262, tab., bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Społeczna odpowiedzialność organizacji : metodyka, narzędzia, ocena
Słowa kluczowe
Kapitał społeczny, Potencjał przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Sieci międzyorganizacyjne
Social capital, Potential of enterprise, Corporate Social Responsibility (CSR), Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Funkcjonowanie nowoczesnych firm oparte jest coraz bardziej na sieci międzyorganizacyjnych relacji i powiązań. Spośród nich zwiększa się rola relacji społecznych, które tworzą pozytywny potencjał organizacyjny. Jest on tym wyższy, im więcej w nim działań społecznie odpowiedzialnych. W pracy starano się ukazać specyfikę kształtowania pozytywnego potencjału wraz ze ścieżkami dochodzenia do niego. Badania literaturowe zobrazowano wynikami badań empirycznych małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego.(abstrakt oryginalny)

Modern firm functioning is based on the inter and intraorganizational network of relations. Social relations are the most important for a lot of firms. Those relations create organizational social capital, especially if they can be created using CSR. This work indicates the essence of this phenomenon which is illustrated with the empirical example of creating relationships as applied by SMEs of the Łódź region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackoff R.L., The Democratic Corporation, Oxford University Press, New York 1994.
 2. Adamczy k J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 3. Adamik A., Budowa kapitału relacyjnego jako szansa rozwoju MSP, [w:] A. Kaleta (red.), Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 116, UE, Wrocław 2010.
 4. Adamik A ., Wykorzystanie i rola związków partnerskiej współpracy w praktyce funkcjonowania MSP regionu łódzkiego, [w:] A . Adamik. S. Lachiewicz (red.). Współpraca w rozwoju współczesnych organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
 5. Adamik A., Wykorzystanie związków partnerskich w procesie ograniczania ryzyka działania na przykładzie MSP regionu łódzkiego, [w:] H. Brdulak. E. Duliniec, T. Gołębiowski (red.). Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, SGH. Warszawa 2009.
 6. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 7. Berman S., Jones T.. Wick A .C ., Convergent stakeholders theory, "Academy o f Management Review" 1999, Vol. 24, No. 2.
 8. Bratnicki M., Dyduch W ., Zabierowski P., Przedsiębiorczość a kapitał społeczny, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 12.
 9. Evan W.M., Freeman R.E., Teoria nowoczesnej korporacji oparta na koncepcji "udziałowców zewnętrznych" Kapitalizm kantonowski, [w:] D.Ch. Chrvssides. H.J. Kaler (red.). Wprowadzenie do etyki biznesu, PW'N, W arszawa 1999.
 10. Green Paper Promoting European Framework for Corporate Social Responsibility. Commission o f the European Communities, Brussels, 18.07.2001, http://ec.europa.eu.em ploym ent_social/social/greenpaper_pl.pdf.
 11. Gulati R., Nohrita N., Zaheer A ., Strategic networks, "Strategic Management Journal" 2 0 0 0 , Vol. 21.
 12. Keen P., Shaping the Future: Business Design Through Information Technology, Harvard Business School Press, Boston, M A , 1991.
 13. Klimczak B,. Etyka gospodarcza, AE, Wrocław 2006.
 14. Liu P.-L., Chen W.-C., Tai C .H ., An empirical study on the correlation between knowledge management capability and competitiveness in the Taiwan's industries, "Technovation" 2004 , Vol. 24.
 15. M ills D.Q ., Rebirth o f the Corporation, John Wiley & Sons, New York 1991.
 16. M itchell R.K., Agle B.R., W ood D.J., Toward a theory o f stakeholder. Identification and salience'. Defining the principle o f who and what really counts, "Academy o f Management Review " 1997, Vol. 22, No. 4.
 17. Moore J., The Death o f Competition, Harper Business, New York 1996.
 18. Rogoziński K., Wpisanie relacji w marketingowy kontekst, [w:] K. Rogoziński (red.). Zarządzanie relacjami w usługach, Difin, Warszawa 2006.
 19. Stańczyk Z.J., Dwa rodzaje kapitału społecznego, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 1-2.
 20. Stewart J., Intellectual capital: Disentangling an enigmatic concept, "Journal o f Intellectual Capital'' 2006, Vol. 7, No. 2.
 21. Sugranyes D., Odpowiedzialność menedżera w dobie globalizacji, "Społeczeństwo" 2002, nr 2.
 22. Tapscott D., Gospodarka cyfrowa, Businessman Book, Warszawa 1998.
 23. Żemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa: budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu