BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Depta Adam (University of Lodz, Poland)
Tytuł
The Use of Blume and Vasicek Methods in the Estimation of Beta Coefficient in the Single-Index Model
Zastosowanie metod Blume'a oraz Vasicka w szacowaniu współczynnika beta w modelu jednowskaźnikowym
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 99-109, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Współczynnik Beta, Rynek kapitałowy, Kalkulacja stopy zwrotu
Beta factor, Capital market, Rate of return calculation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku kapitałowym kształtowanie się stóp zwrotu akcji jest zdeterminowane działaniem czynnika odzwierciedlającego zmiany na tym rynku. Obserwacja cen losowo wybranych akcji pokazuje, że w czasie dobrej koniunktury na giełdzie (mierzonej którymś z indeksów giełdowych) większość cen akcji rośnie, natomiast kiedy sytuacja na rynku się pogarsza, ceny większości akcji spadają. Obserwacje empiryczne potwierdzają, że na wielu rynkach kapitałowych stopy zwrotu większości akcji są w dużym stopniu powiązane ze stopą zwrotu z indeksu rynku, odzwierciedlającego ogólną sytuację na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie alternatywnych metod szacowania współczynników beta. Oszacowanie przyszłych współczynników bela można otrzymać przez wyznaczenie współczynników beta dla danych z przeszłości i wykorzystanie tych współczynników jako szacunków przyszłych współczynników beta. Przedstawione zostały dwie metody szacowania współczynnika beta: Blume'a oraz Vasicka. (abstrakt oryginalny)

This paper will present alternative methods of valuation of coefficients beta. The estimation of future coefficients beta can be received by delimitation the coefficients beta from past data and use these coefficients as the estimation of future coefficients beta. At the beginning we will present Blume method and in the second section Vasicek method. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Blume M.E. (1971), On the assessment of risk, Journal of Finance, 6, 1, March.
  2. Blume M.E. (1975), Betas and their regression tendencies, Journal of Finance, 10, 3, June.
  3. Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG PRESS, Warszawa.
  4. Jajuga K., Jajuga T. (1998), Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżyniera finansowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  5. Levy R. (1971), On the short-term stationarity of beta coefficients, Financial Analysts Journal, 27, 5, December.
  6. Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.
  7. Smaga E. (1995), Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  8. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
  9. Tarczyński W., Zwolankowski M. (1999), Inżynieria finansowa, Agencja Wyd. Placet, Warszawa.
  10. Wierzbicki M. (1995), Analiza portfelowa, MOTTE, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu