BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksy Krzysztof (Wydział Ekonomii)
Tytuł
Uwagi o jedności poznania i moralności w filozofii Davida Hume'a
Remarks on the Unity of Cognition and Morality in David Hume's Philosophy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1993, nr 414, s. 39-52
Słowa kluczowe
Filozofia, Fenomenologia
Philosophy, Phenomenology
Uwagi
summ.
Hume David
Abstrakt
Najpierw zostanie krótko scharakteryzowana koncepcja poznania u D. Hume'a, a następnie koncepcja moralności, a w końcu ich porównanie z punktu widzenia tej pracy. (fragment tekstu)

The paper gives an account of the analysis of David Hume s writings. Owing to that analysis it was possible to reveal the common base of human cognition and morality. After a short characterization of Hume's views on the sphere of cognition concerning facts, and then, after the presentation of his main theses on morality it became evident that the main category explaining the genesis of cognition and moral phenomena is the notion of instinct, or habit. First, instinct makes it possible to set in order facts, to make predictions, to formulate principles and rules. Without that neither natural science nor human everyday activities would be possible. Secondly, instinct enables us to make moral decisions, which is very important for social unity. In both cases, instinct seems to express social adaptation of mankind to the environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Broiles R.D., The Moral Philosophy of David Hume, the Hague 1964.
 2. Heinemann F.H., David Hume, Paryż 1940.
 3. Hume D., A Treatise of Human Nature, Oxford 1960.
 4. Hume D., Badania dotyczące rozumu ludzkiego, Warszawa 1977.
 5. Hume D., Traktat o naturze ludzkiej, t. I, Kraków 1951.
 6. Kołakowski L., Filozofia pozytywistyczna (od Hume'a do Koła Wiedeńskiego), PWN, Warszawa 1966.
 7. Kurne D., Badania dotyczące zasad moralności, PWN, Warszawa 1975.
 8. Laird J., Hume's Philosophy of Human Nature, New York: Archon Books, 1967, cyt. za R.T. Murphy, Hume and Husserl, The Hague (Boston) London 1980.
 9. Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. II, Warszawa 1955.
 10. Moore G.E., Zasady etyki, Warszawa 1919.
 11. Norton D.F., 'David Hume' Comon-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, Princeton, New Jersey 1982.
 12. Ossowska M., Myśl moralna oświecenia angielskiego, PWN, Warszawa 1966.
 13. Skarbek W., Byt i powinność, "Studia Filozoficzne" 1980, nr 12.
 14. Smith K.N., The Philosophy of David Hume, London and Toronto, Macmillan 1964, cyt. za D.F. Norton, 'David Hume' Common-Sense Moralist, Sceptical Metaphysician, Princeton, New Jersey 1982.
 15. Uliński M., Spór o słynny fragment 'Traktatu o naturze ludzkiej' D. Hume'a, "Studia Filozoficzne" 1987, nr 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu