BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak-Danecka Anna (Uniwersytet Śląski w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Mobbing - terroryzm psychiczny i molestowanie moralne w pracy
Mobbing - Psychological Terrorism and Moral Harassment at Work
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2011, nr 4, s. 8-16
Słowa kluczowe
Mobbing, Dobra osobiste, Przemoc, Prawa pracownika, Regulacje prawne
Mobbing, Personal rights, Abuse, Employee rights, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie zjawisko mobbingu w miejscu pracy traktowane jest jako ważny problem społeczny. W istotny sposób jest ono związane z nieprawidłowym sposobem zarządzania w środowisku pracy, doprowadzającym do stosowania zastraszania, nękania, przemocy czy też agresji. Każdy przypadek mobbingu jest tragedią w wymiarze indywidualnym – naruszeniem godności i dóbr osobistych ofiary. Z drugiej strony jest także poważnym wykroczeniem przeciwko prawom pracowniczym. Autorka podejmuje próbę przedstawienia zjawiska mobbingu w kontekście prawnych regulacji, w tym jego kształtowania w relacji interpersonalnej. Szczególną uwagę poświęca osobie poszkodowanej, jako jednostce wyizolowanej i psychicznie zawłaszczonej, której w samotności trudno się skutecznie bronić. (abstrakt oryginalny)

Nowadays the phenomenon of mobbing or bullying in the workplace is regarded as an important social problem. This problem is significantly associated with an abnormal way of managing the work environment, which leads to using: intimidation, harassment, violence or aggression. Each case of bullying is an individual tragedy of a victim; violating his/her dignity and personal rights. On the other hand, it is also a serious offence against the employee rights. The article presents an attempt to approach the phenomenon of bullying in the context of legal regulations, including its formation in interpersonal relationships. Particular attention was paid to a victimized person, recognized as an isolated and psychologically appropriated individual, who finds it difficult to effectively defend themselves when being alone. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Bechowska-Gebhardt, T. Stalewski, Mobbing - patologia zarządzania personelem, Warszawa 2004, s. 68-75.
 2. G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Komentarz do kodeksu cywilnego. Zobowiązania, t. I, Warsza wa 1996, s. 388.
 3. I. Boruta, Ochrona dóbr osobistych pracownika, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 2, s. 21.
 4. D. Dana, Rozwiązywanie konfliktów, PWE, Warszawa 1993.
 5. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Część ogólna. Warszawa 1998, s. 68.
 6. B. Ehrenrich, Praca za grosze, czyli o tych Amerykanach, co nie wyszli naswoje w czasie boomu.
 7. J.A. Fraser, Wyrobnicy w białych kołnierzykach, czyli o spadku warunków pracy i wynagrodzeń w świecie amerykańskich korporacji.
 8. L. Glass, Toksyczni ludzie. 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają ci życie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1997, s. 56.
 9. M.E Hirigoyen, Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, Poznań 2002, s. 64 i 100.
 10. B. Hołyst, Patologia w miejscu pracy, "Prokuratura i Prawo" 2004. s. 11.
 11. G. Jędrejek, Mobbing. Środki ochrony prawnej, Warszawa 2007.
 12. C. Knorz, D. Zapt, Mobbing - eine extreme Form Socialer Stressoren am Arbeitsplatz, Berlin 1996.
 13. H. Leymann, Encyklopedia mobbingu, http://www.leymann.se.
 14. H. Leymann, Der neue Mobbing - bericht: Erfahrungen und Initativen. Auswege und Hilfe, Manheim 1996.
 15. H. Leymann, Mobbing. Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann, Berlin 1993.
 16. R. Majewska, Zwolniony zwykle oskarża szefa o mobbing, "Rzeczpospolita" 2006, nr 281.
 17. Pokaleczeni przez firmę. Rozmowa z dr K. Kmiecik-Baran, "Gazeta Wyborcza" z 12 marca 2002 r.
 18. A. Szałkowski, Problem mobbingu w stosunkach pracy "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 9.
 19. H. Szewczyk, Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa 2009.
 20. http://praca.gazeta.pl z 15 marca
 21. www.knpp.uw.edu.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu