BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Czesław (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Some Remarks on Statistical Inference for Complex Samples
Uwagi o wnioskowaniu statystycznym dla prób nieprostych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 113-122, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Wnioskowanie statystyczne, Metody estymacji, Analiza statystyczna
Inferential statistics, Estimation methods, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Klasyczna teoria wnioskowania statystycznego dostarcza nam metod estymacji nieznanych parametrów rozkładu, szacowanie postaci funkcji określającej ten rozkład oraz weryfikację hipotez na podstawie prób prostych, tzn. takich, w których obserwacje są niezależne i mają ten sam rozkład prawdopodobieństwa. Na ogół jednak ze względu na koszty i efektywność badań posługujemy się próbami nieprostymi lub złożonymi (complex samples). Wyniki obserwacji w tych próbach są realizacjami stochastycznie zależnych zmiennych losowych o różnych rozkładach. W badaniach reprezentacyjnych wyróżniamy między innymi następujące schematy: losowanie zależne (bez zwracania), losowanie z różnymi prawdopodobieństwami wyboru, warstwowe, zespołowe i wielostopniowe. Przykładowo, losowanie bez zwracania eliminuje stochastyczną niezależność obserwacji, proces warstwowania zróżnicowanie prawdopodobieństw wyboru elementów próby, natomiast losowanie wielostopniowe wpływa na różnorodność rozkładów. Przedmiotem tej pracy są problemy związane z estymacją (metody adaptacji centralnego twierdzenia granicznego dla prób nieprostych) oraz weryfikacja hipotez o zgodności rozkładów dla prób nieprostych. (abstrakt oryginalny)

Classic theory of statistical inference gives us methods and verification of hypothesis for simple samples (observations are stochastically independent and have the same distribution). Because of costs and effectiveness of research we use simple samples. Observations in these samples are stochastically dependent and have different distribution. The paper presents problems in estimation and verifications of hypothesis of consistency of distributions for complex samples. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bracha Cz. (1990), Wybrane problemy wnioskowania statystycznego na podstawie prób nieprostych, ZBSE GUS, PAN, Warszawa.
 2. Bracha Cz. (1998), Metoda reprezentacyjna w badaniach opinii publicznej i marketingu, EFEICT, Warszawa.
 3. Domanski Cz. (1990), Testy statystyczne, PWE, Warszawa.
 4. Erdos P., Reyi A. (1959), On the central limit theorem for samples from a finite population, Publications of the Mathematics Institute of Hungarian Academy of Science, 4, 49-57.
 5. Fisz M. (1967), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, PWN, Warszawa.
 6. Hajek J. (1960), Limiting distribution in sample random sampling from a finite populations, Publications of the Mathematics Institute of the Hungarian Academy of Science, 5, 361-374.
 7. Hajek J (1964), Asymptotic theory of rejective sampling with varying probabilities from a finite population, Annals of Mathematical Statistics, 1491-1523.
 8. Holt D., Scott A.J., Evings P.D. (1980), Enings chi-squared test with survey, Journal of the American Statistical Association, Ser. A, 143, 303-320.
 9. Madow W.G. (1948), On the limiting distributions of estimates based on sample from finite populations, Annals of Mathematical Statistics, 19, 535-545.
 10. Rao C.K. (1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, PWN, Warszawa.
 11. Rosen B. (1972), Asymptotic theory for successive sampling with varying probabilities without replacement: I and II, Annals of Mathematical Statistics, 43, 373-397 and 748-776.
 12. Scott A. J., Wu C. F. (1981), On the asymptotic distributions of ratio and regression estimator, Journal of American Statistical Association, 76, 98-102.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu