BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ceranka Bronisław (Agricultural University in Poznań), Graczyk Małgorzata (Agricultural University in Poznań)
Tytuł
Constructions of Optimum Chemical Balance Weighing Designs Based on Balanced Block Designs
Konstrukcje macierzy optymalnych chemicznych układów wagowych na podstawie macierzy incydencji zrównoważonych układów bloków
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 195-203, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Chemiczny układ wagowy, Metody estymacji, Analiza statystyczna
Chemical balance weighing, Estimation methods, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy omówiona została tematyka estymacji nieznanych miar (wag) p obiektów w sytuacji, gdy dysponujemy n operacjami pomiarowymi. Zastosowany model określany jest mianem chemicznego układu wagowego, przy czym ograniczona jest liczba pomiarów poszczególnych obiektów. Zostało podane dolne ograniczenie wariancji każdej składowej estymatora wektora nieznanych miar obiektów oraz warunki konieczne i dostateczne, przy spełnieniu których wariancje estymatorów osiągną to dolne ograniczenie. Do konstrukcji macierzy optymalnego chemicznego układu wagowego zostały wykorzystane macierze incydencji układów zrównoważonych o blokach niekompletnych oraz trójkowych zrównoważonych układów bloków. (abstrakt oryginalny)

The paper is studying the problem of estimation of the individual unknown measurements (weighings) of p objects when we have at our disposal n measurement operations (weighings). In this problem we use the linear model called chemical balance weighing design under the restriction on the number times in which each object is measured. A lower bound for the variance of each of the estimated measurements and a necessary and sufficient conditions for this lower bound to be attained are given. The incidence matrices of balanced incomplete block designs and ternary balanced block designs are used to construct the design matrix X of optimum chemical balance weighing design. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banerjee K.S. (1975), Weighing Designs for Chemistry, Medicine, Economics, Operations Research, Statistic, Marcel Dekker Inc., New York.
  2. Billington E.J., Robinson P.J. (1983), A list of balanced ternary block designs with r<15 and some necessary existence conditions, Ars Combinatoria, 16, 235-258.
  3. Ceranka B., Graczyk M. (2001), Chemical balance weighing designs under the restriction on weightings, Discussiones Mathematicae - Probability and Statistics, 21, 111-120.
  4. Ceranka B., Katulska K. (1999), Chemical balance weighing designs under the restriction on the number of objects placed on the pans, Tatra Mt. Math. Publ., 17, 141-148.
  5. Ceranka B., Katulska K., Mizera D. (1998), The application of ternary balanced block designs to chemical balance weighing designs, Discussiones Mathematicae - Algebra and Stochastic Methods, 18, 179-185.
  6. Hotelling H. (1944), Some improvements in weighing and other experimental techniques, Am. Math. Stat., 15, 297-305.
  7. Raghavarao D. (1971), Constructions and Combinatorial Problems in Designs of Experiment, John Wiley Inc., New York.
  8. Swamy M .N. (1982), Use of balanced bipartite weighing designs as chemical balance designs, Comm. Statist. Theory Methods, 11, 769-785.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu