BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Misztal Małgorzata (University of Lodz, Poland)
Tytuł
On the Application of Classification and Regression Trees in Medical Diagnosis
O zastosowaniu drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych w diagnostyce medycznej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 205-214, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Drzewo decyzyjne, Drzewa klasyfikacyjne, Estymacja nieparametryczna, Analiza statystyczna, Regresja nieparametryczna, Procedura diagnozowania
Decision tree, Classification trees, Nonparametric estimation, Statistical analysis, Nonparametric regression, Diagnostic procedure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Drzewo decyzyjne jest graficzną prezentacją metody rekurencyjnego podziału. Metoda ta polega na stopniowym podziale zbioru obiektów na rozłączne podzbiory aż do momentu uzyskania ich jednorodności ze względu na wyróżnioną cechę y. Gdy y jest zmienną nominalną, mamy do czynienia z nieparametryczną analizą dyskryminacji (drzewa klasyfikacyjne), gdy zaś jest zmienną ilościową - z nieparametryczną analizą regresji (drzewa regresyjne). W referacie przedstawiono możliwości zastosowań drzew regresyjnych i klasyfikacyjnych do rozwiązywania problemów o charakterze decyzyjnym w diagnostyce medycznej. (abstrakt oryginalny)

Decision tree is a graphical presentation of the recursive partitioning the learning set into homogenous subsets considering dependent variable y. If dependent variable y is nominal we deal with nonparametric discriminant analysis (classification trees), when y is numerical - with nonparametric regression analysis (regression trees). The aim of the paper is to present some applications of regression and classification trees in medical diagnosis for solving decision - making problems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Breiman L., Friedman J., Olshen R., Stone C. (1984), Classification and Regression Trees, CRC Press, London.
  2. Domański Cz., Pruska K., Wagner W. (1998), Wnioskowanie statystyczne przy nieklasycznych zalożeniach, Wyd. UL, Łódź.
  3. Gatnar E. (2001), Nieparametryczna metoda dyskryminacji i regresji, PWN, Warszawa.
  4. Loh W.-Y. (2002), Regression trees with unbiased variable selection and interaction detection, Statistica Sinica, 12, 361-386.
  5. Loh W.-Y., Shih Y.-S. (1997), Split selection methods for classification trees, Statistica Sinica, 7, 815-840.
  6. Michalopoulos A., Tzelepis G., Pavlides G., Kriars J., Dafni U., Geroulanos S. (1996), Determinants of duration of ICU stay after coronary artery bypass graft surgery, British Journal of Anesthesia, 77, 208-212.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu