BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Anna (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Application of Selected Statistical Methods in Assessing Homogeneity of Insurance Portfolio
Zastosowanie testów statystycznych do badania jednorodności portfela ubezpieczeń
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 215-223, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Testy statystyczne, Statystyka ubezpieczeniowa, Ubezpieczenia komunikacyjne OC
Statistical tests, Insurance statistics, Motor insurance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawą prawidłowego funkcjonowania towarzystwa ubezpieczeniowego jest odpowiednie dopasowanie wysokości składek do poziomu ryzyka, jakie reprezentują ubezpieczani. Ubezpieczyciel najczęściej grupuje kontrakty ubezpieczeniowe w portfele charakteryzujące się zbliżonym poziomem ryzyka. Istnieją jednak czynniki bezpośrednio nieobserwowalne, wpływające na wielkość i częstość szkód. Dlatego istotnym zagadnieniem jest ocena jednorodności portfela ubezpieczeniowego. Celem referatu jest ocena wybranych metod, służących do sprawdzania jednorodności portfeli ubezpieczeniowych na przykładzie danych ubezpieczeń komunikacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The foundation of insurance company activity is proper adjustment of premium level to the risk level of the insured. The insurer usually groups policies in portfolios characterized with similar risk. However, there exist risk factors not observable directly, having impact on the claim size and frequency. An important issue, therefore is the assessment of portfolio homogeneity. The purpose of this work is the assessment of selected methods of testing portfolio homogeneity illustrated with an example of motor insurance. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Domański Cz. (red.) (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
  2. Domański Cz. (red.) (2001), Metody statystyczne, Wyd. UL, Łódź.
  3. Hossack I.B., Pollard J.H., Zehnwirth B. (1999), Introductory Statistics with Applications in General Insurance, Cambridge.
  4. Niemiro W. (1997), Rachunek prawdopodobieństwa, WNE UW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu