BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mucha-Leszko Bogumiła (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Kąkol Magdalena (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Rozwój infrastruktury a proces konwergencji gospodarczej
Development of Infrastructure and Economic Convergence Process
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 127-139, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura, Infrastruktura transportu, Wzrost gospodarczy, Konwergencja gospodarcza
Infrastructure, Transport infrastructure, Economic growth, Economic convergence
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Portugalia
Portugal
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu rozwoju infrastruktury na gospodarkę i dochody ludności. Zagadnienie to rozpatrywane jest w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Główne wnioski są następujące: 1) rozwój infrastruktury jest istotnym czynnikiem wzrostu PKB, całkowitej produktywności czynników produkcji, a zwłaszcza wzrostu dochodów ludności w regionach biedniejszych i w długim okresie przyczynia się do konwergencji gospodarczej, 2) rozwój infrastruktury transportowej nie daje gwarancji przyspieszenia procesu konwergencji, przede wszystkim w pierwszych latach jej funkcjonowania, kiedy pojawiają się korzyści aglomeracji, wynikające ze spadku kosztów transportu. Badania empiryczne pokazują, że rozwój transportu i spadek jego kosztów powodują zasadnicze zmiany w lokalizacji i realokacji działalności biznesowej. W artykule przedstawiono efekty gospodarcze rozwoju połączeń kolejowych TGV we Francji i rozwoju sieci autostrad w Portugalii. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the study is to evaluate an impact of infrastructure development on economy and income equity. The issue is explored from both theoretical and empirical perspective. The main findings are as follows: 1) infrastructure development is an important factor of the growth of GDP, total factor productivity and especially of increased personal income in less developed areas and in long term it affects economic convergence, 2) development of transport infrastructure does not guarantee acceleration of convergence process, mainly in the first years of its functioning, when agglomeration effects resulted from a decrease in transport costs appear. The results of empirical research show that transport development and a fall in its costs cause fundamental changes in location and relocation of business activity. In the study there were presented economic effects of TGV railways development in France and of motorways development in Portugal. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aschauer D., 1989, Is public expenditure productive?, "Journal of Monetary Economics", Vol. 23, Issue 2.
 2. Brenneman A., Kerf M., 2002, Infrastructure and poverty linkages: literature review, The World Bank, mimeo.
 3. Calderón C., Serven L., 2004, The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution, "World Bank Policy Research Working Paper", No. 3400.
 4. Combes P.-Ph., Lafourcade M., 2001, Transportation cost decline and regional inequalities: evidence from France, "CEPR Working Paper", No. 2894.
 5. Faini R., 1983, Cumulative process of deindustrialization in an open region: the case of Southern Italy, 1951-1973, "Journal of Development Economics", Vol. 12, Issue 3.
 6. Gannon C., Liu Z., 1997, Poverty and transport, "World Bank Discussion Paper", No. TWU-30.
 7. Holl A., 2004, Transport infrastructure, agglomeration economies, and firm birth: empirical evidence from Portugal, "Journal of Regional Science", Vol. 44, No. 4.
 8. Horst Ch., Thisse J.F., Vanhoudt P., 2000, What diagnosis for Europe's ailing regions?, "EBI Papers", Vol. 5, No. 1.
 9. Krugman P.R., 1991, Increasing Returns and Economic Geography, „Journal of Political Economy", Vol. 99.
 10. Mucha-Leszko B., Kąkol M., 2006, Zasady pomocy regionalnej Unii Europejskiej a możliwości rozwoju województwa lubelskiego [w:] Regionalne aspekty społecznej gospodarki rynkowej, red. C. Skowronek, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Warszawski, Warszawa.
 11. Ottaviano G., 2008, Infrastructure and economic geography: An overview of theory and evidence, "EBI Papers", Vol. 13, No. 2.
 12. Rossert В., 2000, Contributing to regional development through project selection, "EBI Papers", Vol. 5, No. 1.
 13. Teixeira A.C., 2006, Transport policies in light of the new economic geography: The Portuguese experience, "Regional Science and Urban Economics", Vol. 36.
 14. Vickerman R., 2007, Recent Evolution of Research into the Wider Economic Benefits of Transport Infrastructure Investments, OECD Joint Transport Research Centre, International Transport Forum, Discussion Paper, No. 2007-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu