BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiedorowicz Kazimierz (Politechnika Częstochowska), Duda Jacek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Modelowanie rozwoju układów infrastrukturalnych służące poprawie spójności w Polsce
The Modelling of the Development of Systems of the Infrastructure Servants to the Improvement of the Cohesion in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 140-153, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, Jakość infrastruktury, Infrastruktura
Transport infrastructure, Infrastructure quality, Infrastructure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono próbę określenia rozwiązań infrastrukturalnych dla Polski w perspektywie 30-letniej. Rozwiązania te dotyczą czterech różnych rodzajów infrastruktury, które mają podstawowe znaczenie dla poprawy spójności społeczno-ekonomicznej w kraju: autostrad, kolei dużych prędkości, sieci lotnisk oraz infrastruktury morskiej. Mimo odmienności szczegółowych, wszystkie rodzaje infrastruktury mają wspólne cechy, które pozwalają na zastosowanie jednego podejścia przy ich projektowaniu. W celu określenia najbardziej racjonalnego układu infrastrukturalnego we wszystkich czterech obszarach zastosowano strategiczne podejście fazowe. To podejście wykorzystywane jest do modelowania układów przy określaniu przyszłego rozwoju infrastruktury. W dalszej kolejności omówiono możliwe rozwiązania dla wszystkich czterech układów infrastruktury. Wybór rodzajów infrastruktury wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, z konieczności intensywnego ich rozwijania w przyszłości. Z tymi rodzajami związane są duże oczekiwania społeczne. Po drugie, mają one zasadnicze znaczenie dla osiągania celów rozwojowych.(abstrakt oryginalny)

In the article one introduced the attempt of the descriptions of solvings for Poland's infrastructure in the 30-year perspective. These solutions refer to four different kinds of the infrastructure which have a basic meaning for the improvement of the socioeconomical cohesion in the country: highways, railways of large speeds, networks of airports and the sea infrastructure. Despite dissimilarities detailed, all kinds of the infrastructure have the same features which let on the use of one approach at their projecting. For the purpose of qualifying the most rational system of the infrastructure in all four areas one used the strategic phasic approach. This approach is used to modeling of systems at qualifying of the future development of the infrastructure. In the further order one talked over possible solvings for all of four systems of the infrastructure. The choice of kinds of the infrastructure gets out of two reasons. Firstly, perforce of intensive of their developing in the future. With these kinds are connected large social waitings. Secondly, these kinds of the infrastructure have a meaning of principle for attaining of development's aims. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fiedorowicz K., Studnicki T., 2008, Poszukiwanie wizji struktury przestrzennej kraju [w:] Instytucjonalno-merytoryczne aspekty 10 lat funkcjonowania Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, red. M. Nowicka-Skowron, E. Sitek, F. Bylok, Wyd. P.Cz., Częstochowa.
  2. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., Wykorzystanie podejścia strategicznego w modelowaniu układu autostrad, „Przegląd komunikacyjny" (w druku).
  3. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., Określenie przyszłej sieci kolei dużych prędkości, „Przegląd komunikacyjny" (w druku).
  4. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., 2009, Wyznaczanie kierunków rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce, „Przegląd komunikacyjny", nr 5.
  5. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., Przyszłe zagospodarowanie obszaru morskiego, „Przegląd komunikacyjny" (w druku).
  6. Fiedorowicz K., Fiedorowicz J., 2009, Prognoza przewozów w Polsce do 2035 r., „Przegląd komunikacyjny", nr 6.
  7. Fiedorowicz K., Smolarek M., 2008, Strategie approach to creating a Visio of city development, 43rd International Planning Congress ISoCaRP, „Urban Trialogues", Antwerp, Belgium.
  8. Niebieska księga. Transport lotniczy, 2008, Jaspers, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu