BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cyrek Magdalena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Znaczenie innowacyjności sektora usług dla modernizacji polskich regionów
Influence of the Service Sector Innovation on Modernization of Regions in Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 214-224, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rynek usług, Innowacje w usługach, Innowacyjność regionu
Services market, Innovations in services, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono syntetyczną ocenę innowacyjności przedsiębiorstw usługowych funkcjonujących w polskich regionach. Zaprezentowano ranking województw sporządzony według poziomu innowacyjności usług. Określono także związki pomiędzy innowacyjnością usług a poziomem PKB per capita w przestrzeni regionalnej. Zaobserwowane zależności pozwoliły wskazać na istotną rolę polityki wspierającej innowacyjność podmiotów sektora usług. (abstrakt oryginalny)

An assessment of innovation of service sector enterprises functioning in Polish regions was presented in the paper. There was constructed a ranking of the voivodeships basing on service innovation. A connection between service innovation and GDP per capita within the regional space was specified as well. The correlation let point out the essential role of policy supporting innovation of service sector entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Arundel A., Kanerva M., van Craysen A., Hollanders H., 2007, Innovation Statistics for the European Service Sector, Final Draft, 10 May, UNU-MERIT, PRO INNO EUROPE, INNO METRICS, http://www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_ documents/Imovation_Indicators_for_the_European_Service_Sector.pdf, dostęp: 27.03.2009.
 2. Bank danych regionalnych GUS, www.stat.gov.pl, dostęp: 08.07.2009.
 3. BodenM, Miles L, 2000, Conclusions: Beyond the Services Economy [w:] Services and the Knowledge-Based Economy, M. Boden, I. Miles (eds.), Science, Technology and the International Political Economy Series, Continuum, London and New York.
 4. Cunningham P., 2007, Innovation in Services, Thematic Report, Manchester Institute of Innovation Research, University of Manchester, PRO INNO Europe.
 5. Daszkowska M., Czerwiński В., 2008, Innowacyjność usług i metody jej pomiaru [w:] Współczesny marketing. Trendy. Działania, red. G. Sobczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2004-2006, 2008, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
 7. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w sektorze usług w latach 2001-2003, 2005, GUS, Warszawa.
 8. Hollanders H., 2008, Measuring Services Innovation: Service Sector Innovation Index, PRO INNO EUROPE INNO METRICS, UNU-MERIT (Maastricht University), Six Countries Programme (6CP) Workshop „Non-technical Innovations - Definition, Measurement&Policy Implications" 16-17 October, Karlsruhe.
 9. Jagielski M., 1993, Innowacje w sferze usług, Zeszyty Naukowe Seria II, Prace habilitacyjne, Zeszyt 130, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 10. Kruszka M., 2006, Sektor usług w gospodarce krajów wysoko rozwiniętych, „Wiadomości Statystyczne" nr 11, listopad.
 11. Okoń-Horodyńska E., 2002, Czy Polska ma perspektywiczną politykę innowacyjną? [w:] Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G.W. Kołodko, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 12. Pluta-Olearnik M., Olearnik J., 2008, Innowacje produktowe w marketingu usług [w:]współczesny marketing. Strategie, red. G. Sobczyk, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Rogoziński K., 2004, Innowacyjność i nowa taksonomia usług, „Wiadomości Statystyczne" nr 3.
 14. Rogoziński K., 2003, Innowacyjność i nowa taksonomia usług w procesach globalizacji, Materiały Naukowe nr 2, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu