BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalewski Tadeusz (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Kultura organizacyjna uczelni jako wyzwanie dla polityki spójności w procesie modernizacji społeczeństwa
Culture Organizational Academy as a Challenge for Cohesion Policy in the Society Modernization Process
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 291-302, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Szkolnictwo wyższe, Polityka spójności, Społeczeństwo
Organisational culture, Higher education, Cohesion policy, Society
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor artykułu stara się ukazać znaczenie kultury organizacyjnej uczelni w procesie modernizacji społeczeństwa. Istotnym elementem modernizacji społeczeństwa jest polityka spójności. Wybrane założenia tej polityki są analizowane w całym artykule. W celu właściwego zrozumienia procesu modernizacji autor analizuje przyczyny tego procesu. Wychodzi z założenia, że kryzys społeczeństwa industrialnego przyczynił się do modernizacji społeczeństwa. Z kryzysem społeczeństwa industrialnego wiąże się kryzys społeczeństwa pracy, który określa kierunki przebiegu procesu modernizacji. Autor ukazuje szeroki kontekst uwarunkowań tych zjawisk. W artykule zostały zarysowane różne podejścia do nowoczesnego społeczeństwa, aby na ich tle ukazać potrzebę spójności społecznej. Autor podejmuje się zbudowania paradygmatu kultury organizacyjnej uczelni. Ten paradygmat służyć może głębszej analizie w tej mierze i może stać się przyczynkiem do badań empirycznych w przyszłości. (abstrakt oryginalny)

Author of this article is trying to show the meaning of culture organizational academy in the society modernization process. The significant element of society modernization is cohesion policy. Some selected propositions of this policy are analyzed in the whole article. Author analyzes the reasons of this process in order to right meaning of modernization process and goes out from propositions that industrial society crisis has caused into society modernization. With industrial society crisis is attached a work society crisis, that has defined the ways of modernization process. Author shows wide causations context of that appearances. In this article are shown some various approaches of the modern society so that on their background is shown the need of society cohesion. Author essays to build up a paradigm of culture organizational academy. This paradigm can be used for deeper analyze in this matter and can be occurred as a contribution for the empirical studies in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonowicz D., 2005, Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Bauman Z., 2000, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 3. Bauman Z., 2006a, Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 4. Bauman Z, 2006b, Społeczeństwo w stanie oblężenia, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 5. Beck U., 2002, Społeczeństwo ryzyka, W drodze do innej nowoczesności, Przeł, S. Cieśla, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Bourdieu P., Passeron J-C., 2006, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, przeł. E. Neyman, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Dahrendorf R., 1983, Die Chancen der Krise uber die Zukunft des Liberalismus, Deutsche Verlags-Anstalt.
 8. Drucker P.F., 1999, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Przeł. G. Kranas, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Durkheim E., 1965, Socjologia i jej dziedzina badań [w:] Filozofia i socjologia XX wieku, red. K. Pomian i in., t. l, PWN, Warszawa.
 10. Fukuyama F., 1997., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław.
 11. Giddens A., 2001, Nowoczesność i tożsamość. „Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Hirsch F., 1991, Die soziałen Grenzen des Wachstums, Rowohlt Verlag GmbH, Februar.
 13. Kodeks dobre praktyki w szkołach wyższych, 2007, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Fundacja Rektorów Polskich, Kraków.
 14. Lonar D., 2005, Postmodern Organisation and new forms of organizational control, Economic Annals no 165.
 15. McClelland D., 1961, The Achieving Society, D. VanNostrand, Princeton, New York.
 16. Schein E.H., 2004, Organizational Culture and Leadership. Third Edition, Jossey-Bass. A Wiley Imprint, San Francisco.
 17. Senge P.M., 1990, Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Doubleday/'Currency, London.
 18. Szacki J, 2002, Historia myśli socjologicznej, Wydanie nowe, PWN, Warszawa.
 19. Toffler A., 1998, Szok przyszłości, Przeł. W. Osiatyński, E. Ryszka, E. Woydyłło-Osiatyńska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 20. Tonnis F, 2008, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, przeł. M. Łukasiewicz, Wydawnictwo Naukowe PAN, Warszawa.
 21. Wiswede G., 1991, Soziologie: ein Lehrbuch fur wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich, Moderne Industrie, Landsberg/Lech.
 22. Źyciński J., 2005, Duchowa jedność Europy w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Czasy katedr - czasy uniwersytetów. Źródła jedności narodów Europy, red. W. Sajdek, Wydawnictwo KUL, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu