BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rękas Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; WGRiT Jelenia Góra)
Tytuł
Kobiety na rynku pracy a elastyczne formy zatrudnienia
Women in Employment - Flexible Employment Schemes
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 324-335, bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Praca kobiet, Zatrudnienie kobiet, Elastyczność zatrudnienia
Female labour, Women employment, Flexible employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Starzenie się społeczeństwa oraz niski lub ujemny przyrost naturalny otwiera drogę dla wielu niekorzystnych zjawisk społecznych, ekonomicznych, politycznych i obyczajowych. Wobec takich zmian konieczne są zmiany na rynku pracy dla kobiet, tak aby w obliczu wyboru „kariera czy rodzina" możliwe było połączenie obu celów. Celem artykułu jest próba wskazania czynników pobudzających wykorzystanie elastycznych form zatrudnienia jako formy zwiększania wskaźnika zatrudnienia kobiet w Polce. Dla zrealizowania założonego celu przeprowadzono syntetyczną ocenę sytuacji kobiet na rynku pracy w Polsce, następnie zaprezentowano wyniki badań pracodawców i pracowników, a w końcowej części artykułu podjęto próbę wskazania uwarunkowań rozwoju elastycznych form zatrudnienia wśród kobiet. (abstrakt oryginalny)

A population getting older or a negative population growth rate paves the way for adverse social, economic, political and cultural phenomena. The demographic problems make the women's employment market adjust in order to allow the women an option to combine their career with procreation instead of forcing them to make a clear-cut choice. The article attempts to identify the stimuli for using the flexible employment schemes as an instrument of increasing the women's employment rate in Poland. In order to arrive at this goal, the author provides a synthetic evaluation of the women's position on the Polish labour market, then uses this background to present the results of surveys conducted among both the employers and the employees, and finally attempts to identify the prerequisites of a successful implementation of flexible employment schemes for women's employment growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A statistical ilustration of the situation of women and men in the EU27, 2008, Eurostat News Release, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (stan na 31.12.2008).
 2. Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce, 2008, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa.
 3. Employment, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do, (stan na 30.06.2009).
 4. Families and work in the twenty-first century, www.jrf.org.uk (stan na dzień 30.06.2008)
 5. Jakubczak P., 2009, Firmy nie będą przedłużać umów na czas określony, „Gazeta Prawna", nr 6.
 6. Kopycińska D., 2006, Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Printgro-up, Szczecin, rozdział 24.
 7. Kwartalna Informacja o Rynku Pracy, 2009, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Radwan A., 2009, Kryzys gospodarczy przyspieszy rozwój telepracy, „Gazeta Prawna", nr 41.
 9. Raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym, 2008, MPiPS, Warszawa.
 10. Rodzic - Pracownik - rozwój zawodowy rodziców podczas urlopu wychowawczego, 2008, ARR ARLEG, Legnica.
 11. Równość kobiet i mężczyzn w czasach kryzysu, http://ec.europa.eu/news/employment (stan na 24.08.2009).
 12. Rynek pracy w Polsce w 2008 roku, 2008, MPiPS, Warszawa.
 13. Urbaniak B., 2008, Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce. Recenzje i omówienia, „Zarządzanie zasobami ludzkimi", nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu