BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajdel Mirosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Trójsektorowa struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce jako miernik rozwoju : wybrane aspekty
Three Sector Structure of Employment in Polish Economy as Measure of Development : (Selected Aspects)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 336-347, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Struktura zatrudnienia, Rozwój społeczno-gospodarczy, Zatrudnienie, Sektorowa struktura zatrudnienia
Employment structure, Social economic development, Employment, Sectoral structure of employment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu skoncentrowano się na wybranych aspektach struktury zatrudnienia (pracujących) w polskiej gospodarce w kontekście rozwoju ekonomicznego. Trójsektorowa struktura zatrudnienia jest jednym z podstawowych wskaźników poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a także dojrzałości systemu rynkowego. Porównanie trój sektorowej struktury pracujących w Polsce i piętnastu krajach „dawnej" UE wskazuje na określone różnice w tym obszarze. Dlatego też wydaje się niezbędne poznanie przeobrażeń tej struktury zatrudnienia (zwłaszcza w latach 90. XX w. i na początku obecnej dekady). (abstrakt oryginalny)

This paper deals with selected aspects of three sector structure of employment (working) in Polish economy in context of economic development. The three sector structure of employment is one of basic coefficients of level of socio-economic development, and also the maturity of market system. The comparison between three sector of structure working in Poland and 15 countries of „former" UE indicates differences in this area. Therefore knowledge about changes in the employment structure in Poland seems to be essential (especially concerning last two decades). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aburdene P., 1990, Megatrends 2000, Avon Books, New York.
 2. Atkinson R., Court R., July 1999, Technology, Innovation and New Economy Project, Progressive Policy Institute.
 3. Central European Countries' Employment and Labour Market Review [January 2000], No 2, Luxembourg.
 4. Employment in Europe 2004, 2004, Eurores, Luxembourg.
 5. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, 2009, red. K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik, PARP, Warszawa.
 6. Karpiński A., 1998, Unia Europejska - Polska. Dylematy przyszłości, Wyd. Elipsa, Warszawa.
 7. Kaźmierczak Z., 1995, Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych, Wyd. UL, Łódź.
 8. Kryńska E., 2001, Dylematy polskiego rynku pracy, IPSS, Warszawa.
 9. Kwiatkowska W., 2000, Zmiany struktury pracujących w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską [w:] Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce (ujęcie teoretyczne i empiryczne), red. S. Krajewski i T. Tokarski, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 10. Kwiatkowska W., 2007, Zmiany strukturalne na rynku pracy w Polsce, Wyd. UL, Łódź.
 11. Kwiatkowski E., 1980, Teoria trzech sektorów gospodarki, PWN, Warszawa.
 12. Naisbitt J., 1982, Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives, Warner Books, New York.
 13. PO KL, 2007, Kapitał Ludzki, MPiPS, Warszawa.
 14. Pracujący w gospodarce narodowej w 2007 r., 2008, GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny Polski 2001, 2001, GUS, Warszawa.
 16. Rocznik Statystyczny Polski 2007, 2007, GUS, Warszawa.
 17. Rocznik Statystyczny Pracy 2001, 2001, GUS, Warszawa
 18. Rocznik Statystyczny Pracy 2006, 2006, GUS, Warszawa
 19. Rocznik Statystyki Międzynarodowej 2003, 2003, Warszawa.
 20. Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, 2002, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa.
 21. Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej, 1999, red. G. Szczodrowski, Wyd. UG, Gdańsk.
 22. SPO RZL, 2004, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) na lata 2004-2006, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Bruksela, Warszawa.
 23. Strategia Lizbońska, 2002, Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa.
 24. Strzelecki Z., 2004, Przemiany w jakościowej strukturze zatrudnienia [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu