BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kola-Bezka Maria (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przyczynek do rozważań o przedsiębiorczości polskich regionów
The Contribution to Regional Entrepreneurship Deliberations
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 403-411, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Przedsiębiorczość lokalna, Rozwój przedsiębiorczości
Regional development, Local entrepreneurship, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu podjęto rozważania na temat ważnego, jednak mało rozpoznanego czynnika rozwoju gospodarczego w Polsce, tzn. przedsiębiorczości na poziomie regionalnym. W pierwszej części opracowania zdefiniowano pojęcie przedsiębiorczości regionalnej. W kolejnej zaproponowano metodykę badania poziomu rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, wykorzystującą analizę taksonomiczną. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że poziom rozwoju przedsiębiorczości polskich województw jest znacznie zróżnicowany, co może być jednym z powodów utrzymywania się, a nawet nawarstwiania dysproporcji międzyregionalnych pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns regional entrepreneurship which is an important but little known factor of regional development in Poland. The first part of the paper presents definition of regional entrepreneurship. The next one includes methodology of research concerning the level of regional entrepreneurship development which was based on taxonomic analysis. The results of the research shows that level of regional entrepreneurship development of Polish regions (voivodships) is very diversified. It may be one of the reasons for existing or even deepening the differences between the regions in as far as socio-economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Buczkowski Т., Marek S., 1998, Teoretyczne i praktyczne podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw [w:] Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. S. Marek, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin.
  2. Drucker P.F., 2004, Natchnienie i fart czyli innowacja i przedsiębiorczość, Wydawnictwo Studio ЕМКА, Warszawa.
  3. Gibb A.A., 1990, Entrepreneurship and Intrapreneurship - Exploring the Differences, [w:] New Findings and Perspectives in Entrepreneurship, red. R. Donckels, A. Miet-tinen, Avebury, Aldershot.
  4. Kraśnicka Т., 1999, Przedsiębiorca, przedsiębiorczość, przedsiębiorstwo [w:] Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem, red. H. Bieniok, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  5. Piotrowska-Trybull M., 2005, Instytucje otoczenia biznesu i ich wpływ na konkurencyjność regionu, Oficyna Wydawnicza „Lega", Włocławek.
  6. Ponikowski H., 2002, Dystanse przedsiębiorczości i innowacyjności województw [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynniki rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
  7. Stoner J.A.F., Freeman R. E., Gilbert Jr. D.R., 2001, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  8. Sudoł S., 2006, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu