BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Ewa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Aktywność samorządów gmin górskich w realizacji rozwoju zrównoważonego
Activity of the Commune Mountain Local Government in the Realization of Sustainable Development
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 435-443, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Gmina, Polityka gospodarcza gminy, Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego, Instytucje samorządów terytorialnych
District, Economic policy district, Local government economic activity, Local government institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tworzenie trwałych podstaw rozwoju gospodarczego obszarów górskich warunkują działania służące wzrostowi ich konkurencyjności w układzie regionalnym. W regionach słabszych ekonomicznie, podstawą jest stan infrastruktury technicznej, służącej właściwemu wykorzystaniu ich potencjału gospodarczego, gdzie cenne zasoby środowiska naturalnego wyznaczają kierunki dalszego rozwoju. W opracowaniu zwrócono uwagę na działania samorządów gmin, które wykorzystują lokalne zasoby dla realizacji rozwoju zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)

The creation of stable bases of economical development of mountain areas are conditioned by actions which serve to increase their competitiveness in regional scale. In the regions where valuable resources of natural environment designate the directions of the future development the base is the state of technical infrastructure. The main aim of study is the attention was paid to the action of local commune government which uses local resources for realization of sustainable development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran E., Grzebyk B., 2008 [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego, UR, Rzeszów.
 2. Budzich-Szukała, 2008, Program LEADER w Polsce - sposób na aktywizację wsi [w:] Polska wieś 2008 Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa.
 3. Czudec A., 2009, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, UR, Rzeszów.
 4. Czudec A., 2008, Polityka wobec obszarów górskich - istota, cele i kierunki zmian [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego, UR, Rzeszów.
 5. Filipiak B., Kogut M., Szewczyk A., Zioło M., 2005, Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, wydaw. FnUS, Szczecin.
 6. Giordano K., 2005, Możliwości i bariery planowania zrównoważonego rozwoju w gminach polskich [w:] Regionalne strategie rozwoju zrównoważonego, red. S. Kozłowski, Białystok. Górka K., 1999, Wpływ samorządu terytorialnego na regionalny rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce, Przedsiębiorczość a lokalny i regionalny rozwój gospodarczy, red. J. Targalski, AE, Kraków.
 7. Gralak A. 2000, Kształtowanie konkurencyjności regionów w aspekcie ich zrównoważonego rozwoju, Zeszyty Nauk. SGGW nr 41, Warszawa.
 8. Hausner J. 2001, Modele polityki regionalnej w Polsce [w:] Problemy rozwoju regionalnego, VII Kongres ekonomistów polskich, t. V, РТЕ, Warszawa.
 9. Musiał w., 2008, Ekonomiczne i społeczne problemy rozwoju obszarów wiejskich Karpat Polskich, IRWiR PAN, Warszawa.
 10. Rieder P., 1994, Berglandwirtschaft in der Scgweiz, „Schriftenreihe Publications" nr 3, ETH Zurich.
 11. Surówka A., 2007, Badanie zróżnicowania województw pod względem konkurencyjności [w:] Nierówności społeczne а wzrost gospodarczy, nr 11, UR, Rzeszów.
 12. Szlachta J., 2009, Polityka rozwoju regionalnego Polski w warunkach integracji europejskiej, Prace i materiały IRG SGH nr 82, SGH Warszawa.
 13. Ślusarz G., Kadyjewski R., 2008, Obszary górskie w warunkach konkurencyjnej gospodarki [w:] Czynniki kształtujące konkurencyjność regionu górskiego, UR, Rzeszów.
 14. Wilkin J., 2008, Społeczno-ekonomiczne ożywienie polskiej wsi [w:] Polska wieś 2008
 15. Raport o stanie wsi, FDPA, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu