BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frączek Paweł (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla przyszłej roli węgla kamiennego w polityce energetycznej Polski
The Consequences of Adopting the Energy and Climate Change Package with Respect to the Role of Coal in Poland's Energy Policy
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 444-454, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Polityka energetyczna, Gospodarka energetyczna, Energetyka
Energy policy, Energy economics, Energetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest omówienie istoty pakietu energetyczno-klimatycznego oraz wskazanie konsekwencji jego przyjęcia dla krajowego sektora energii. Szczególny nacisk położono na przedstawienie wpływu przyjęcia pakietu dla przyszłej roli węgla kamiennego w Polsce. Dodatkowo w artykule przedstawiono główne czynniki, które w dominującym stopniu mogą wpłynąć na zmianę przyszłej polityki rządu dotyczącej odejścia od promowania węgla kamiennego jako podstawowego paliwa dla krajowej energetyki. W końcowym fragmencie dokonano krytycznej oceny części projektu przyszłej polityki energetycznej kraju dotyczącej przyszłej roli węgla kamiennego w krajowym sektorze energii. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the main ideas of the energy and climate change package and the consequences of its adoption for the Polish energy sector. Particular emphasis is placed on the way the package may influence the future use of coal in the country. Moreover, the paper presents the key factors which may largely shape the future energy policy with coal no longer being the basic fuel. The final part deals with a critical evaluation of the part of Poland's energy policy with regard to the use of coal in the country's energy sector. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biedrzycka A., 2003, Wspólny kociołek, „Nafta & Gaz Biznes",nr 10.
 2. Długoterminowa prognoza zapotrzebowania na paliwo i energię, 2004, ARE SA, Warszawa, czerwiec-listopad 2004 (materiały niepublikowane).
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/80/WE z 23.10.2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych źródeł spalania paliw (tzw. dyrektywa LCP - Large Carbon Plants Directive).
 4. EC DG TREN (European Commission, Directorate-General for Energy and Transport), 2009. EU Energy and transport in figures, Statistical Pocketbook.
 5. Eurogas annual report 2007-2008. Przywołane z www.eurogas.org
 6. European energy & transport. Trends to 2030 — update 2007. Przywołane z www. eu-ropa. eu. int/comm/dgs/energy_transport.
 7. Fraczek P., 2008, Rola branży gazowniczej w modernizacji sektora energii w Polsce, Wydawnictwo UR. Rzeszów.
 8. Fraczek P., 2009, Rola instytucji państwa w zmianie polityki energetycznej Polski [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania instytucjonalne, z. nr 14, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 9. IEA, 2009, Projected Costs of Generating Electricity. Przywołane z http://www.iea.org/ Text-base/npsum/ElecCostSUM.pdf
 10. Kaliski M., Fraczek P., 2009, Konsekwencje przyjęcia pakietu energetyczno-klimatycznego dla polityki energetycznej Polski [w:] Wyzwania dla zarządzającymi współczesnymi przedsiębiorstwami, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków 2009.
 11. Latek S., 2005, Energetyka jądrowa: większość - za!', „Energetyka", październik. Przywołane z www.cire.pl z 20.12.2005.
 12. Lorenz U., 2008, Główni światowi eksporterzy węgla energetycznego na rynek europejski - wybrane aspekty podaży i cen, Polityka energetyczna, t. 11, z. l.
 13. Łakoma A., 2009, Rachunek za pakiet klimatyczny: 100 mld euro, ^Rzeczpospolita", 20.04.2009 r.
 14. Łucki Z., 2005, Cała prawda o energii, przywołane z www.cire.pl.
 15. McKinsey & Company, 2008, Carbon Capture & Storage: Assessing the Economics. Przywołane z www.mckinsey.com.
 16. Parker M., Surrey J. (1995): Contrasting British policies for coal and nuclear power, 1979-92. „Energy Policy", Vol. 23, No. 9, p. 821-850.
 17. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (projekt), 2009, Ministerstwo Gospodarki, (materiały niepublikowane - wersja z 15.07.2009 r.).
 18. Prognoza zapotrzebowania na paliwo i energię do 2030 roku - skrót, 2009, Załącznik nr l do Polityka energetyczna Polski do 2030 roku (projekt), Ministerstwo Gospodarki, (materiały niepublikowane - wersja z 15.07.2009 r.).
 19. The cost of generating electricity. A study carried out by PB Power for The Royal Academy of Engineering, (2004), The Royal Academy of Engineering. Przywołane z www.raeng.org.uk.
 20. Urge-Vorsatz D., Miladinova G., Paizs L., 2006, Energy in transition: From the iron curtain to the European Union, Energy Policy 34.
 21. Zielone euroatomy, „Gazeta Bankowa", 20.04.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu