BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student), Kęsicki Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, student)
Tytuł
Sektor bankowy w dobie transformacji
The Banking Sector in the Period of Transformation Days
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2009, nr 9, s. 64-71, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Transformacja bankowości, Rentowność kapitału własnego, Rentowność aktywów, Sektor bankowy, Produkt krajowy brutto (PKB), Banki spółdzielcze, Zatrudnienie w bankowości
Commercial banks, Banking transformation, Return on equity (ROE), Return on assets (ROA), Banking sector, Gross domestic product (GDP), Cooperative banks, Employment in the banking sector
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza i próba oceny przemian transformacyjnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat, tj. od 1990 roku. Do szczegółowej analizy sektora bankowego wykorzystani w niniejszym opracowaniu kilku wskaźników, takich jak: dynamika PKB w pośrednictwie finansowym, dynamika aktywów sektora, liczba banków w podziale na różne kategorie podmiotów, liczba placówek, liczba zatrudnionych oraz ROA i ROE obrazujące rentowność działalności bankowej. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to present and assess the most important transformations of the Polish banking sector during transformation of the Polish economy. The authors analyze indicators of the banking sector and development of the Polish economy. These include: GDP dynamics in the financial sector, number of Polish banks (in several divisions), number of people working in this sector, number of branches, ROA, ROE. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichowicz G., Makroekonomiczna nierównowaga zewnętrzna w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku a polityka pieniężna Narodowego Banku Polskiego, w: Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, red. Z. Dach, A. Pollok, PTE, Kraków 2005.
 2. Kołodko G., Instytucje i polityka a wzrost gospodarczy, http://www.tiger.edu.pl/kolodko/artykuly/ ekonomista4.2004.pdf, stan na 5.11.2007.
 3. Polska 2007, Raport o stanie gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 4. Raport o sytuacji finansowej sektora bankowego w okresie styczeń-wrzesień 2007 r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, styczeń 2008.
 5. Sytuacja finansowa banków w 2006 r., Synteza, NBP, GINB, Warszawa czerwiec 2007.
 6. Szelagowska A., Kapital zagraniczny w polskich bankach, Poltext, Warszawa 2004.
 7. Rocznik Statystyczny 1995, GUS, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny 1997, GUS, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1998, GUS, Warszawa.
 10. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 1999, GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2000, GUS, Warszawa.
 12. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2004, GUS, Warszawa.
 13. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2005, GUS, Warszawa
 14. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2006, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu