BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawrzykraj Piotr (Uniwersytet Gdański, student)
Tytuł
Zjawisko wzmacniania trendu na Giełdzie Papierów Wartościowych
The Phenomenon of Trend Intensification on the Stock Exchange
Źródło
Debiuty Ekonomiczne, 2009, nr 9, s. 81-90, rys., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowanie metod ilościowych w ekonomii
Słowa kluczowe
Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Pomiar ryzyka, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Analiza efektywnego rynku, Efektywność rynku
Capital market, Stock market, Risk measures, Warsaw Stock Exchange Index, Efficient market analysis, Market effectiveness
Uwagi
summ.
Abstrakt
Złożoność rynków kapitałowych skutkuje różnorodnością schematów, za pomocą których próbuje się ją opisać. Przyjęcie któregokolwiek z proponowanych ujęć wymaga zaakceptowania jego wad wynikających z założeń (jak w metodach ekonometrycznych) bądź braku możliwości udowodnienia matematycznego (np. analiza techniczna, teoria behawioralna). Innym sposobem może być wykorzystanie teorii chaosu, za pomocą której, opisać można pojęcia dotychczas zarezerwowane dla metod nieilościowych, jak np. trendy krótkookresowe i sygnały kupna/sprzedaży wynikające z określonych schematów wahań kursów. Ograniczenie się do samego kierunku zmian zostało zasygnalizowane już przez Henrikssona oraz Mertona. Wykorzystali ono to podejście w swoim probabilistycznym modelu, aby zweryfikować hipotezę o efektywności silnej rynku. Miarą, która pokazuje, czy kierunek zmian jest podtrzymywany, czy osłabiony w kolejnym okresie, jest wykładnik Hursta. Aby móc na jego podstawie wnioskować, należy jednak najpierw zbadać, czy analizowany system można opisać procesem nieliniowym, używając np. testu BDS. Jeśli tak jest, wartość wykładnika Hursta różna od 0,5 będzie silną przesłanką wskazującą na chaotyczne własności szeregu. Wykładnik Hursta uwzględnia kolejność danych oraz jest niezależny od czasu inwestycji, przez co może być rozważany jako propozycja dla klasycznych miar ryzyka, takich jak wariancja. (fragment tekstu)

The complexity of capital markets implicates a diversity of schemes used to describe them. Choosing any option involves accepting its drawbacks which usually result from unrealistic conditions and assumptions (as in econometrics) or a certain inability to express and prove it mathematically (technical analysis, behavioral theory of finance). An alternative approach has been proposed to incorporate the chaos theory to a wide range of methods used nowadays in the field concerned. This could result in avoiding econometric boundaries and mathematical expression of some categories previously reserved for non-quantitative methods, such as e.g. short-term trends or simple formations. Focusing only on the division between increments and decrements has been brought to attention by Henriksson and Merton, among others. They used this approach in their probabilistic model for verifying strong-form efficiency in the capital market. An indicator of the likelihood that the direction of change will sustain is the Hurst exponent. If its value does not equal approximately 0.5, there is a strong presupposition that the process can be called chaotic, provided that it has been positively tested for nonlinearity beforehand, using, for instance, the BDS test. Contrary to some classic risk quantifiers, the Hurst exponents estimated value is directly affected by the order of data and remains indifferent to the time span. The analysis described in the article suggests that the Polish stock market, the main index - WIG specifically, is chaotic to some extent. This may serve as a starting point for further analyses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bruzda J., Procesy dwuliniowe i procesy GARCH w modelowaniu finansowych szeregów czasowych http://www.home.umk.pl/~bruzdaj/pliki/art/Procesy_BL.pdf.
  2. Campbel J. У., Lo A.W., MacKinlay A.C., The econometrics of financial markets, Princeton University Press, Princeton, NJ 1997.
  3. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność Giełdowego Rynku akcji w Polsce, PWN, Warszawa 2001.
  4. Jajuga K., Papla D., Teoria chaosu w analizie finansowych szeregów czasowych - aspekty teoretyczne i badania empiryczne, V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe: Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 1997.
  5. Kirejczyk E., Witek A., Kirejczyk M.E., Wykorzystanie analizy Hunta do oceny sytuacji na giełdzie, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005, nr 03/04, s. 72-77.
  6. Peters E.E., Chaos and order in the capital markets, Wiley, NY 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-2145
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu