BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuczak Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Programowanie rozwoju w gminie wiejskiej z wykorzystaniem rozmytego analitycznego procesu hierarchicznego
Using the Fuzzy Analytic Hierarchic Process to Evaluate Goals and Strategic Activities in Rural Communes
Źródło
Studia Regionalne i Lokalne, 2011, nr 1, s. 97-117, tab., ryc., aneks, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Gmina, Strategia rozwoju gminy, Programowanie rozwoju społeczno-gospodarczego, Analityczny proces hierarchiczny
Rural areas, District, District development strategy, Social economic development programming, Analytic Hierarchy Process (AHP)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gmina Babiak
Abstrakt
W pracy zastosowano rozmyty proces hierarchiczny do oceny ważności celów i zadań strategicznych w gminie wiejskiej Babiak. Procedura polega na budowie hierarchicznego schematu decyzyjnego składającego się z celu głównego, celów podrzędnych i zadań strategicznych oraz wykorzystaniu opinii ekspertów (radnych) na temat stanu i możliwości rozwojowych gminy. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że najważniejsze dla rozwoju gminy są zadania związane z rozbudową dróg gminnych, budową sieci kanalizacyjnej, także z rozwojem agroturystyki i turystyki oraz pozyskiwaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i środków pozabudżetowych na rozwój gminy. (abstrakt oryginalny)

In this paper, we apply the fuzzy hierarchic process to evaluate the goals and strategic activities of the rural commune of Babiak. The procedure consists in building a hierarchic decision schema with a main goal, subordinate goals, and strategic activities, and using experts' (councilors') opinions on the state and the developmental possibilities of their commune. Our study indicates that the development of a commune depends mainly on communal roads and sewage system construction, the development of agro-tourism and tourism, and securing EU structural funds and non-budgetary funds for the commune's development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chang D.-Y., 1996, "Application of the extent analysis method on fuzzy AHP", European Journal of Operational Research, nr 95 (3), s. 649-655.
  2. Harker P.T., Yargas L.G., 1990, "The theory of ratio scale estimation: Saaty's analytic hierarchy process", Management Science, nr 3, s. 1385-1403.
  3. Saaty T.L., 1980, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, New York: MacGraw-Hill, New York International Book Company.
  4. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Babiak na lata 2007-2015, 2007. Załącznik do Uchwały nr XI/74/07 Rady Gminy Babiak z dnia 28 września 2007 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Babiak na lata 2007-2015, Babiak.
  5. Urząd Gminy w Babiaku, 2010, www.babiak.org.pl/cms/index.php.
  6. Wang J.-W., Cheng C.-H., Kun-Cheng H., 2009, "Fuzzy hierarchical TOPSIS for supplier selection", Applied Soft Computing, nr 9, s. 377-386.
  7. Wang Y.-M., Luo Y, Hua Z., 2008, "On the extent analysis method for fuzzy AHP and its applications", European Journal of Operational Research, nr 186, s. 735-747.
  8. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród radnych gminy Babiak, 2009.
  9. Wysocka E., Koziński J., 2000, Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-4995
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu