BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zielińska Monika (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Dynamic Schemes of Hedging - Delta Hedging and Delta-Gamma Hedging on Currency Market
Dynamiczne strategie zabezpieczające - delta hedging i delta-gamma hedging na rynku walutowym
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 225-237, bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Hedging, Ryzyko walutowe, Zabezpieczenie przed zmianą kursów walutowych
Hedging, Currency risk, Hedge against changes in exchange rates
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne strategie zabezpieczające przed ryzykiem walutowym to opracowane procedury czynności, które należy wykonywać na bieżąco, w sytuacjach zmian kursu waluty, w czasie ciągłego monitorowania transakcji. Jest to zatem stałe, selektywne przeciwdziałanie powstawaniu otwartych pozycji w opcjach walutowych. Preferowane są te techniki zabezpieczania, które ograniczając wysokość strat, nie wykluczają zysków kursowych. Ich stosowanie wymaga dostępu do rzetelnych prognoz przyszłych zmian cen walut, a także określonego stopnia gotowości do ponoszenia tego typu ryzyka. Artykuł prezentuje dwa rodzaje dynamicznych strategii hedgingowych: delta hedging i delta-gamma hedging wraz z przykładami dla polskiego rynku walutowego. (abstrakt oryginalny)

Dynamic schemes of hedging against currency risk are carefully structured procedures, which should be carried out immediately during continuous transaction monitoring in case of changes in currency value. Hence, it can be described as selective, continuous preventing of open positions in currency options. The hedging techniques which reduce the loss without excluding the profits from currency movements are given preference. Their application requires access to reliable forecasts of future currency movements, as well as certain readiness to bear that kind of risk. This article presents two dynamic schemes of hedging: delta hedging and delta-gamma hedging with examples from the Polish currency market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzierżą J. (1998), O zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym, Rynek Terminowy, No 2, 20-25.
  2. Hull J. (1989), Options, Futures and Other Derivative Securities, Prentice Hall, New York.
  3. Hull J. (1997), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG PRESS, Warszawa.
  4. Weron A., Weron R. (1998), Inżynieria finansowa, WNT, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu