BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganczarek Alicja (The Karol Adamiecki University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
APT Model for Electricity Prices on the Day Ahead Market of the Polish Power Exchange
Model APT dla ceny energii elektrycznej na RDN Giełdy Energii SA
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 239-248, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Teoria arbitrażu cenowego, Energia elektryczna, Ceny energii
Arbitrage Pricing Theory (APT), Electric power, Energy prices
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Giełda Energii SA
Abstrakt
W pracy przedstawiliśmy model zależności zmiany ceny energii elektrycznej od czynników makroekonomicznych, takich jak zmiany: kursu dolara, kursu marki, inflacji, bezrobocia, cen produkcji w górnictwie, kopalnictwie oraz przetwórstwie przemysłowym, wydobyciu węgla kamiennego oraz czynników pogodowych. Przedmiotem badań jest empiryczna weryfikacja modelu ceny na RDN Giełdy Energii SA w 2001 r. z wykorzystaniem metody głównych składowych. Otrzymane wyniki skonfrontowaliśmy z wynikami uzyskanymi dla modelu APT, w którym do doboru składowych modelu zastosowaliśmy metodę analizy grafów i metodę optymalnego wyboru predyktant zaproponowanych przez Z. Hellwiga. Celem tej pracy jest wyłonienie modelu efektywniej opisującego kształtowanie się cen na RDN. (abstrakt oryginalny)

In this paper we presented the model of the dependence of the electricity price on macroeconomic factors such as changes in the dollar price, the Deutsche mark price, the rate of inflation, the rate of unemployment, price changes in the mining industry, the production of the manufacturing sector, the output of the mining industry and weather conditions. The aim of this article was the empirical verification of the price model on the Day Ahead Market (DAM) of the Polish Power Exchange in 2001 based on the principal components method. The results were compared with the results for the APT model, selected by means of the graph analysis method and the optimum choice method proposed by Z. Hellwig. The aim of this work was to choose the best model for the description of price trends on the DAM. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczak A.S., Biolik J. (1999), Podstawy ekonometrii, AE, Katowice.
  2. Chów G.C. (1995), Ekonometria, PWN, Warszawa.
  3. Ganczarek A. (2002), Przewidywanie kształtowania się cen energii elektrycznej na RDN polskiej giełdy energii, [in:] Modelowanie procesów ekonomicznych, WSH-SGGW, Kielce-Warszawa, 21-28.
  4. Ganczarek A. (2002), Weryfikacja empiryczna ceny energii elektrycznej na RDN Giełdy Energii SA, [in:] Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, SGGW, Warszawa, 64-72.
  5. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
  6. Mielczarski W. (2000), Rynek energii elektrycznej. Wybrane aspekty techniczne i ekonomiczne, Agencja Rynku Energii SA, Warszawa.
  7. Ostasiewicz W. (ed.) (1999), Statystyczne metody analizy danych, AE, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu