BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajt Marek (Częstochowa University of Technology, student)
Tytuł
Identification of Patent-Activity Level with the Usage of Discriminant Analysis
Identyfikacja poziomu aktywności patentowej z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 273-280, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Patenty, Innowacyjność gospodarki, Metody statystyczne, Analiza dyskryminacyjna
Patent, Innovation economy, Statistical methods, Discriminant analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Tematem coraz częściej poruszanym w literaturze ekonomicznej są innowacje. Wiele opracowań dotyczy ich opisu czy zwrócenia uwagi na ich rolę we współczesnych gospodarkach. W pracy podjęto próbę wyodrębnienia poszczególnych grup państw w Europie z punktu widzenia aktywności patentowej. Podział dokonany został z wykorzystaniem metod statystycznych - w tym głównie funkcji dyskryminacyjnej. Przedstawiona analiza pozwala charakteryzować poszczególnych uczestników oraz zwrócić uwagę na różnice w prowadzonej polityce innowacyjnej w różnych państwach. (abstrakt oryginalny)

The subject, which is more and more frequently discussed in economic literature, is innovation. A lot of elaborations refer to its description and importance in modern economies. In this paper an attempt is made to separate particular country groups in Europe on the basis of patent activity. The division has been made with the usage of statistical methods - mainly discriminant function. The analysis presented in the paper allows characterizing particular participants and drawing one's attention to the differences in innovative policy conducted in different countries. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel. A.D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa.
  2. Jajuga K. (1993), Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.
  3. Kot S.M., Karska A., Zając K. (1993), Matematyczne modele procesów dyfuzji innowacji, PWN, Warszawa.
  4. Morrison D.F. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna, PWN, Warszawa.
  5. Żółkiewski Z. (ed.), (1999), Rachunek satelitarny nauki 1996-1997, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu