BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żółtowski Jan (University of Lodz, Poland, student)
Tytuł
Application of Probit Models and Selected Discrimination Analysis Methods for Credit Decision Evaluation
Zastosowanie modeli probitowych i wybranych metod analizy dyskryminacyjnej do przewidywania decyzji kredytowych
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 194, s. 301-314, tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Multivariate Statistical Analysis : Probability, Statistical Inference and Applications
Słowa kluczowe
Model probitowy, Analiza dyskryminacyjna, Podejmowanie decyzji kredytowych, Kredyt konsumpcyjny
Probit model, Discriminant analysis, Credit decision making, Consumer credit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obsługa kredytów konsumpcyjnych jest jednym z rodzajów działalności banków. Zdolność kredytowa klienta jest oceniana na podstawie złożonego przez niego wniosku. W pracy rozważany jest problem przewidywania, do której z dwóch grup klientów, posiadających zdolność kredytową lub nie (w ocenie banku), zostanie zaliczona osoba ubiegająca się o kredyt. Analizowane są tu możliwości zastosowania modeli probitowych oraz metod analizy dyskryminacyjnej wykorzystujących kwadratową funkcję dyskryminacyjną i zmienną dyskryminacyjną z próby. Przeprowadzona jest także ocena poprawności klasyfikacji danych z pewnego banku. (abstrakt oryginalny)

Retail banking deals with servicing consumer credits and it constitutes one of the major banking activities. A customer applying for the credit fills in the application which is basis to evaluated of his creditworthiness. The paper considers the problem of evaluation to which of the two groups the person applying for a credit should be assigned to: a) those who possess the creditworthiness; b) those who do not possess the creditworthiness. It analyses the possibility of applying the probit models and the discrimination analysis methods using the quadratic and linear discrimination function. An evaluation of the correctness of the classification based on the real data from a commercial bank is conducted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz S. et al. (1990), Estymacja modeli ekonometrycznych, PWE, Warszawa.
  2. Jajuga K. (1990), Statystyczna teoria rozpoznawania obrazów, PWN, Warszawa.
  3. Krzyśko M. (1990), Analiza dyskryminacyjna, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.
  4. Krzyśko M. (1998), Statystyka matematyczna, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
  5. Pruska K. (2001), Modele probitowe i logitowe w programach nauczania studiów ekonomicznych, [in]: Metody analizy cech jakościowych w procesie podejmowania decyzji (working papers), Wyd. UL, Łódź, 89-98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu