BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miklaszewski Stanisław (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Korzyści i zagrożenia Układu o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi
The Advantages and Hazards of the Agreement of Association with European Communities
Źródło
Folia Oeconomica Cracoviensia, 1992-1993, vol. 35-36, s. 55-63, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Europejski Obszar Gospodarczy, Kryzys gospodarczy, Układ o Stowarzyszeniu, Strefy wolnego handlu, Czynniki endogeniczne
European Economic Area, Economic crisis, Association Agreement, Free trade area, Endogenous factors
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Wspólnoty Europejskie
European Communities
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Układ o Stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi przynosi konkretne korzyści i wyzwania dla Polski. Wykorzystanie możliwości oferowanych przez porozumienie, jak również pojawienie się negatywnych efektów będzie zależeć przede wszystkim od wewnętrznych czynników. Proces transformacji ustrojowej, przyjęte kierunki polskiej polityki gospodarczej i przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, to podstawowe czynniki determinujące w przyszłości bilans pozytywnych i negatywnych wyników realizacji umowy.

The Agreement of Association with European Communities brings definite advantages and challenges for Poland. The utilization of opportunities provided by the agreement, as well as the appearance of negative effects will depend mainly on endogenous factors. The process of system transformation, the adopted directions of Polish economic policy and overcoming the economic crisis, are the basic factors determining the future balance of positive and negative results of the Agreement implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. European Economic Area (cyt. EEA), 1992, February, nr 2.
  2. Hausner J, Owsiak S., 1992, Kryzys finansowy państwa w procesie systemowej transformacji na przykładzie Polski, Fundacja F. Eberta, Warszawa, sierpień.
  3. Hughes G., Hare P.G., 1991, Competitiveness and industrial restructuring in Czechoslovakia, Hungary and Poland, "European Economy", Special edition, nr 2.
  4. Kawecka-Wyrzykowska E., 1992, Układ o stowarzyszeniu ze Wspólnotami Europejskimi - szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki, "Handel Zagraniczny" nr 3.
  5. Europa Środkowo-Wschodnia coraz mniej wiarygodna, 1991, "Rynki Zagraniczne" nr 144.
  6. Niepewność polityczna zmniejsza wiarygodność kredytową, 1992, "Rynki Zagraniczne" nr 126.
  7. Układ europejski stanowiący stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 1992, Warszawa.
  8. Umowa przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzecząpospolitą Polską z jednej strony a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali z drugiej strony, 1992, Warszawa.
  9. Wspólnoty Europejskie, 1992, "Biuletyn Informacyjny", Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0071-674X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu