BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych
Human Resource Management Efficiency in Education
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 117-127, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Efektywność, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Sektor publiczny, Edukacja
Effectiveness, Human Resources Management (HRM), Public sector, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie zasobami ludzkimi jest procesem, któremu podlegają wszystkie organizacje. Coraz większą świadomość ze znaczenia sprawnego i efektywnego procesu zzl przejawiają także osoby zarządzające organizacjami użyteczności publicznej, do których zalicza się szkoła. Celem opracowania jest przedstawienie i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych po roku 1989 z perspektywy realizacji ich efektywności, jako przykładu funkcjonowania organizacji publicznej. (abstrakt oryginalny)

Human resource management is a process to which all organizations are subject. There is an increasing awareness of the importance of an efficient and effective HRM process exhibited among the managers of public organizations, including schools. The aim of this paper is to present and evaluate selected elements of human resource management in educational institutions after 1989 in terms of their effectiveness as an example of the operation of a public organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Austen A., Frączkiewicz-Wronka A., Majowska M. (2008), Odpływ profesjonalistów medycznych - postulowane narzędzia jego ograniczenia, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 2. Bednarska-Wnuk I. (2009), Zarządzanie kompetencjami jako czynnik sukcesu w pracy menedżera oświaty, [w:] Sukces organizacji. Istota, pomiar, uwarunkowania, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", tom 1/2, Sopot.
 3. Golnau W., Kalinowski M., Litwan J. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Cedewu, Wydawnictwo Fachowe, Warszawa.
 4. Jeżowski A. (2006), Ekonomika oświaty, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 5. Komisja Europejska (2008), Autonomia szkół w Europie strategie i działania, Warszawa, [http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/090PL.pdf].
 6. Kosiarz A. (2010), Wynagrodzenie nauczycieli oraz zajęcia i zadania realizowane przez nauczycieli w ramach obowiązującego czasu pracy, [http://www.abc.com.pl/problem/2477/6], 21.2.2011.
 7. "Mały Rocznik Statystyczny Polski" 2010, [http://www.stat.gov.pl].
 8. Naper L.R. (2010), Teacher hiring practices and educational efficiency, "Economics of Education Review", vol. 29, zeszyt 4.
 9. Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, [http://www.stat.gov.pl].
 10. Piwowar-Sulej K. (2009), Zarządzanie personelem nauczycielskim, Wydawnictwo Wolters Kluwer Warszawa.
 11. Player D. (2009), Monetary returns to academic ability in the public teacher labor market, "Economics of Education Review", vol. 28, zeszyt 2.
 12. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie. Procesy. Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Zahorska M. (1999), Hipoteza cudu nad Wisłą: modernizacja bez edukacji?, "Polityka Społeczna", nr 7.
 14. Znowelizowana Karta Nauczyciela po zmianach z 19 listopada 2009 roku.
 15. Znowelizowana ustawa o systemie oświaty po zmianach z 5 sierpnia 2010 roku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu