BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rostkowski Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Potrzeby administracji sądowej i prokuratury w zakresie ZZL : sytuacja po "rozwodzie" instytucji
Divorce of Institutions : Judiciary and Prosecution Human Resource Management Needs
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 105-116, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Sądownictwo, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Public administration, Judicature, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2010 roku rozdzielono w Polsce funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, co stało się impulsem do modernizacji zarządzania zasobami ludzkimi zarówno w administracji sądowej, jak i administracji prokuratury. Celem artykułu jest wskazanie specyfiki zarządzania pracownikami administracyjnymi sądownictwa i prokuratury oraz przyczyn, dla których konieczne jest opracowanie rozwiązań uwzględniających specyfikę tych organizacji. Artykuł zawiera syntetyczne omówienie organizacji sądownictwa i prokuratury, krótkie omówienie wniosków z przeprowadzonych analiz obowiązującego prawa, wnioski z przeprowadzonych badań obejmujących blisko 350 sądów oraz 185 prokuratur. (abstrakt oryginalny)

The functions of Public Prosecutor General and Minister of Justice in Poland were separated in 2010. This set the stage for the modernization of human resource management in both the judicial and prosecution administrations. This article aims at identifying the specific management challenges of judicial and prosecution administrative employees and indicates the reasons for which it is necessary to develop different HRM solutions pursuant to the specific needs of the two organizations. The article contains a synthetic discussion of the organization of both the courts and the prosecutor's office, a brief overview of conclusions drawn from an analysis of existing law, and study conclusions involving nearly 350 courts and 185 prosecutor offices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Debata kandydatów na Prokuratora Generalnego (2010), [http://www.youtube.com/watch?v=AS-f0JVG5KZ8].
  2. Długosz D. (2005), Kadry w administracji publicznej, [w:] J. Hausner (red), Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 246.
  3. Głowacka D. (2010), Raport z obywatelskiego monitoringu kandydatów na prokuratora generalnego 2010, FOR, HFPC Warszawa.
  4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
  5. Opis statystyczny działalności sądów powszechnych w 2010 roku (2011), Wydział Statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa.
  6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury, Dz.U. z 2008 r., nr 117, poz. 742.
  7. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego, Dz.U. z 2010 r., Nr 49, poz. 299.
  8. Ustawa z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze, Dz.U. z 1985 r., nr 31, poz. 138.
  9. Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury, Dz.U. z 1998 r., nr 162, poz. 1125.
  10. Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2009 r., nr 178, poz. 1375.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu