BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczyk Rafał (Rödl & Partner - Roedl Audit Sp. z o.o)
Tytuł
Poziom kapitału obrotowego netto a rentowność przedsiębiorstw na przykładzie spółek z branży handlowej, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
The Level of a Net Working Capital and Companies' Profitability Based on the Example of Trade Companies Quoted on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2008, nr 1(11), s. 91-102, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał obrotowy, Rentowność, Rentowność przedsiębiorstwa
Working capital, Profitability, Enterprise profitability
Abstrakt
Praca stanowi próbę empirycznego zbadania zależności pomiędzy poziomem kapitału obrotowego netto, a rentownością przedsiębiorstw. Zawiera wyjaśnienie założeń teorii kapitału obrotowego netto, jak również charakterystykę metod jego wyznaczania. Omawia strategie zarządzania tym kapitałem, z uwzględnieniem czynników wpływających na wybór właściwej strategii. Praca przedstawia wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych przez autora na zbiorowości przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na ich podstawie zweryfikowano hipotezę o ujemnej zależności pomiędzy poziomem kapitału obrotowego netto a rentownością przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The article is the attempt to verify the existence of a connection between the level of a net working capital and companies' profitability. It contains explanation of the theory of the net working capital and shows methods of its calculation. The article also describes strategies of the capital management and factors affecting the choice of the right strategy. Finally, the article shows the results of research, carried out on the example of companies, quoted on the Warsaw Stock Exchange. The aim of the research was to verify, if there is a negative connection between the level of a net working capital and companies' profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E.F., Gapenski L.C. 2000. Zarządzanie finansami. Warszawa PWE.
 2. Brigham E.F., Houston J.F. 2005. Podstawy zarządzania finansami. Warszawa PWE.
 3. Dębski W. 1996. Zarządzanie finansami. Tom II. Warszawa: Centrum Informacji Menedżera.
 4. Emery D.R., Finnerty J.D., S towe J.D. 2004. Corporate Financial Management. New Jersey: Pearson Education.
 5. Ferreira M.A., Vilela A. 2002. Why do firms hold cash? Evidence from EMU Countries, [on-line; dostęp lipiec 2008]. Dostępny w Internecie: www.efmaefm.org/AcceptedPapers2003
 6. Gajdka J., Walińska E. 1998. Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 7. Gorczyńska M., Znaniecka K. 2006. Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 8. Schall L.D., Haley C.W. 1997. Introduction to Financial Management, McGraw-Hill, Inc.
 9. Śliwa J., Wymysłowski S. 2007. Jak zarządzać kapitałem obrotowym? [w:] Szczęsny W. (red.) Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 10. Wachowiak P. 2006. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 11. Wawryszuk-Misztal A. 2007. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w przedsiębiorstwach. Studium empiryczno-teoretyczne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 12. Wędzki D. 2006. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 13. Wędzki D. 2002. Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 14. Wędzki D. 2000. Teoria zintegrowanego zarządzania kredytem handlowym w przedsiębiorstwie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 15. Zeliaś A. 2000. Metody statystyczne. Warszawa: PWE.
 16. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 17. Gazeta Giełdy "Parkiet" [on-line]. Dostępne w Internecie: http://www.parkiet.com.pl.
 18. Bankier.pl: serwis internetowy [on-line]. Dostępny w Internecie: http://www.bankier.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu