BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koreleski Dariusz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Stan urbanizacji i jej uwarunkowania w Polsce międzywojennej : wybrane zagadnienia
Urbanisation State and Conditioning in Inter-war Poland : Selected Issues
Źródło
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2008, nr 1(11), s. 207-219, tabl., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Okres międzywojenny, Prognozy demograficzne
Urbanisation, Inter-war period, Demographic forecasts
Abstrakt
Artykuł porusza zagadnienie stanu urbanizacji w Polsce międzywojennej. Przeanalizowano tylko te województwa (w liczbie dziesięciu), które w przybliżeniu mają swoje odpowiedniki we współczesnej Polsce. Pominięto zatem wszystkie tzw. województwa wschodnie oraz połowę województw południowych. Ukazano zróżnicowanie poziomu urbanizacji w poszczególnych regionach dzieląc miasta na małe, średnie i duże, wspominając również o tzw. miasteczkach, mających charakter najczęściej rolniczy. Wskazano ponadto na możliwe uwarunkowania takiego status quo w Polsce międzywojennej.(abstrakt oryginalny)

The article brings about the issue of urbanisation state in inter-war Poland. Only those voivodeships (ten in number) are analysed, which have their approximate counterparts in contemporary Poland. As it follows, all so-called eastern voivodeships and half of the southern voivodeships are omitted. The work shows diversity of urbanisation level in individual regions, dividing towns and cities into small, medium and big ones, also mentioning so-called small towns, being usually of agricultural character. Furthermore, possible conditioning of such status quo in inter-war Poland is indicated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Historia Polski w liczbach. 2003. Red. A. Jezierski. Warszawa: GUS.
  2. Mały Rocznik Statystyczny. 1938. Warszawa: GUS RP.
  3. Drugi powszechny spis ludności z dnia 9.XII. 1931 roku. 1932. (Deuxième recensement gènèral de la population du 9.XII 1931 / Zweite allgemeine Volkszählung vom 9-ten Dezember 1931). [w:] Statistique de la Pologne publièe par l'office central de statistique de la République Polonaise. (Wersja międzynarodowa). Varsovie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-2635
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu