BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skalik Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Barabasz Adela (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Bełz Grzegorz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Systemowe uwarunkowania rozwoju metod zarządzania : przykład modelu Triady
System Conditions of Development of Management Methods : Example Triad Model
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2010, t. 234, s. 71-83, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu : 50 lat pracy naukowej prof. zw. dr hab. Zofii Mikołajczyk
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Teorie zarządzania, Metody zarządzania, Proces zarządzania
Management, Management theories, Methods of management, Management process
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, iż w zalewie pojawiających się kolejnych metod organizacji i zarządzania, nie możemy zapominać o dobrze ugruntowanych wnioskach, wypływających z liczącego ponad pół wieku systemowego nurtu w zarządzaniu. (fragment tekstu)

Taking into consideration growing number of management methods and routines, which are implemented in contemporary enterprises, managers more frequently face problems with their efficiency. Authors argue that this emerging issue is caused by missing real meaning of system perspective in understanding and managing organization. In the article key aspects of such system perspective are discussed and example a change management method is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barabasz A., Osobowość organizacji. Zastosowanie w praktyce zarządzania; Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, PN AE 1198
 2. Barabasz A., Bełz G., Zarządzanie procesem zmian organizacyjnych. Model Triady, materiał warsztatowy dla kadry kierowniczej
 3. Bełz G., System zarządzania w procesach odnowy i rozwoju przedsiębiorstw; monografia, w przygotowaniu
 4. Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu; PWN, Warszawa, 1992
 5. Morgan G., Images of organization; Sage Publications, London, 1986
 6. Peters T., Management systems: The language of organizational character and competence; Organizational Dynamics, Volume 9, Issue l, Summer 1980
 7. Segal H., Wprowadzenie do teorii Melanie Klein; GWP, Gdańsk, 2005
 8. Skalik J., Bełz G., Istota systemu zarządzania w procesie kształtowania i rozwoju organizacji; Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw; Prane Naukowe AE Wrocław nr 1184, 2007
 9. Stabryła A., Analiza systemowa procesu zarządzania; PAN, ZN im Ossolińskich, 1984
 10. Trzcieniecki J., Projektowanie systemów zarządzania; PWN, Warszawa, 1980
 11. Winnicott D.W., Playing and Reality; Penguin, Harmondsworth, 1971
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/248
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu