BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Mieczysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Natura czasu a kwoty amortyzacji środków trwałych
The Nature of Time and Depreciation Rates of Fixed Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2010, nr 829, s. 5-20, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Amortyzacja, Środki trwałe, Majątek trwały
Amortization, Fixed assets, Tangible property
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy zwrócono uwagę na naturę czasu postrzeganą jako proces starzenia się, w związku z czym upływ czasu może być znaczącą zmienną w pomiarze amortyzacji. Dotyczy to środków trwałych, których zdolność do wykonywania pracy maleje wraz z upływem czasu. Ponieważ wielu uczonych twierdzi, że upływ czasu istnieje, konieczne jest uwzględnienie tych kwestii. Próba wyjaśnienia zagadnienia upływu czasu i wynikającej z tego metody amortyzowania stanowi znaczną część opracowania. Rozważania prowadzą do wniosku, że metoda zmieniającego się salda jest najbardziej właściwa do określania kwot amortyzacji w korelacji z upływem czasu. (fragment tekstu)

The ||Nature of Time and Depreciation Rates of Fixed Assets The problem of fixed asset depreciation remains an object of major academic research, which results from the need for more precise economic information and from the development of comprehensive knowledge about economic phenomena. This paper approaches depreciation plans by taking into account the thermodynamic arrow of time. As the argument shows, this concept leads to the conclusion that the declining balance method finds theoretical justification in regard to groups of fixed assets whose use potential diminishes with time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arnett B., Last updated: 2006 Aug 25 http://www.nineplanets.org/sol.html
 2. Atkins P. [2005], Palec Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauki, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 3. Bonham M. i in. [2003], Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w interpretacjach i przykładach, LexisNexis, International GAAP, 2005.
 4. Brut O.R. [1972], A Unified Theory of Depreciation, „Journal of Accounting Research”, Spring.
 5. Cieślak I., Dobija M. [2007], Teoretyczne podstawy rachunkowości kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków, nr 735.
 6. Comments [1959], Declining Balance Depreciation Acquires Added Tax Advantages, Stanford Law Review, July, vol. II.
 7. Coveney P., Highfield R. [1991], The Arrow of Time, Flamingo, London.
 8. Davidson S., Drake D. [1964], The “BEST” Tax Depreciation Method- 1964, „The Journal of Business”, vol. 37, nr 3.
 9. Deutsch D. [2000], Struktura rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 10. Dewdney A.K. [2005], Granice rozumu. Osiem wielkich problemów, które ujawniają ograniczenia nauki, Wydawnictw Amber, Warszawa.
 11. Dobija M. [2007a], Dobro ukryte w wolnorynkowej gospodarce towarowo-pieniężnej [w:] Oblicza Dobra, t. 2, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 12. Dobija M. [2007b], Abstract Nature of Capital and Money [w:] New Developments in Banking and Finance, ed. L.M. Cornwall, Nova Science Publishers, Inc., New York.
 13. Feltham A.G., Ohlson A.J. [1996], Uncertainly Resolution and the Theory of Depreciation Measurement, „Journal of Accounting Research”, vol. 34, nr 2.
 14. Hawking W.S. [1990], Krótka historia czasu - od wielkiego wybuchu do czarnych dziur, Wydawnictwo Alfa, Warszawa.
 15. Lev B., Theil H. [1978], A Maximum Entropy Approach to the Choice of Asset Depreciation, „Journal of Accounting Research”, vol. 16, nr 2.
 16. Mazur M. [1976], Cybernetyka i charakter, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-6447
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu