BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamska Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Rozwój na szczeblu lokalnym a konkurencyjność
Rural Development on Local Level and Competitiveness
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 14-17, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Konkurencja, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich
Competition, Rural areas, Rural development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zjawisko powszechnie występujące we współczesnej gospodarce to silna konkurencja. Ulegają jej nie tylko podmioty gospodarcze, ale również poszczególne kraje, regiony oraz jednostki na szczeblu lokalnym. Obecnie dużą uwagę skupia się na rozwoju obszarów wiejskich ze względu na dużą dyspozycję między miastem a wsią. W opracowaniu poruszono zagadnienia wpływające na rozwój przedsiębiorczości gmin wiejskich województwa dolnośląskiego, które są istotnym elementem konkurowania. Analizowano kondycję finansową gmin przez ich dochodowość, infrastrukturę techniczną oraz sferę usług i rozwój gospodarczy w systemie REGON. (abstrakt oryginalny)

The phenomena which can be commonly observed in present-day management is strong competence based on comparing. Economic subjects are not the only owes to undergo competence, bat also particular countries, regions and local area units nowadays, the main attention is paid to the development of rural areas as the latter ones have shown considerable. Disproportion in comparison to towns. The work involves the factors effecting enterprise. Development or rural areas in dolnośląskie voivodship and constitute an important element of competence, financial condition of rural areas has been analysed in terms of their profitability, technological infrastructure, their realm of services, as well as economic development within REGON system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Matysiak K. 1999: Źródła kapitału ludzkiego. Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
  2. Mossakowska E. 2006: Ludność wiejska na rynku pracy. Agrobiznes. Konkurencja w agrobiznesie jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1118.
  3. Janulewicz P. 2005: Instrumenty oddziaływania władz lokalnych na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie gminy. [w:] Sposoby budowy oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Wyd. AR w Lublinie, 277-283.
  4. Kostra K. 2005: Kapitał społeczny w teorii ekonomicznej. Gospodarka Narodowa, nr 7-9.
  5. Obrębalski M. 1998: Marketing strategii rozwoju przestrzeni. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 13.
  6. Sosenko B. 2006: Konkurencyjność a współpraca. Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich. Agrobiznes. Konkurencja w agrobiznesie jej uwarunkowania i następstwa. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu