BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Binderman Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa Polski w 2006 roku
Regional Differentiation of Polish Agriculture in 2006 Year Analyse
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 2, s. 28-33, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zróżnicowanie regionalne, Rolnictwo, Syntetyczny miernik, Funkcja użyteczności
Regional diversity, Agriculture, Synthetic meter, Utility functions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań nad przestrzennym zróżnicowaniem rolnictwa polskich województw, w 2006 roku. Za pomocą nieliniowej funkcji użyteczności wyznaczono syntetyczne mierniki dla każdego województwa. Obliczenia pozwoliły na rozpoznanie poziomu zróżnicowania rolnictwa w Polsce oraz klasyfikację i grupowanie województw. Podano również wyniki dla roku 2005, na podstawie których dokonano oceny zmian poziomu rolnictwa w poszczególnych województwach. (abstrakt oryginalny)

In the paper the regional differentiation of Polish agriculture in 2006 year has been analysed. The applied method uses an utility function as the preference indicator. This analysis allows to recognize the level of agriculture differentiation in Poland as well as to classify and cluster voivodships. In the paper there is also given the evaluation of dynamics of changes in agriculture development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Binderman A. 2004: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału rolnictwa w Polsce w latach 1989-1998. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G., T.91, z. 1, s. 51, Warszawa.
 2. Binderman A. 2005: Klasyfikacja polskich województw według poziomu rozwoju rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G.. T.92, z .l. s. 42, Warszawa.
 3. Binderman A. 2006a: Wykorzystanie funkcji użyteczności do badania przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, Tom VIII, zeszyt 5, Warszawa-Poznań, s. 5.
 4. Binderman A., Krawiec M. 2006b: Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju rolnictwa w Polsce w lalach 2002-2005. Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Szczecin, s. 39.
 5. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę kwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, z. 4.
 6. IUNG. Biuletyn Informacyjny, Puławy 2000.
 7. Kukula K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN. Warszawa.
 8. Michalski T. 1999: Statystyka. WSiP. Warszawa.
 9. Nowak E. 1990: Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczy ch. PWE. Warszawa.
 10. Panek E. 2000: Ekonomia matematyczna. Akademia Ekonomiczna. Poznań.
 11. ZeliaśA. 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu