BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego - zmieniający się paradygmat
From a Relational to a Transactional Psychological Contract : Changing the Paradigm
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 3-4, s. 61-75, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kontrakt psychologiczny, Psychologia pracy, Relacje pracodawca-pracownik, Rozwój zawodowy pracownika
Psychological contract, Industrial psychology, Employer-employee relationships, Professional development of employees
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie kontraktu psychologicznego, wskazując na zachodzące zmiany w jego istocie. Prowadzone rozważania koncentrują się wokół przyczyn i kierunków przeobrażeń niesformalizowanych relacji wzajemnych oczekiwań odnoszących się do różnych aspektów sytuacji pracy oraz organizacyjnego funkcjonowania między pracownikiem a pracodawcą. Analiza literatury przedmiotu pozwoli wnioskować o powszechności zmieniającego się paradygmatu oraz o znaczeniu, jaki odgrywa dla działów HR oraz pracowników. (abstrakt oryginalny)

This article examines questions dealing with the "psychological contract," indicating changes taking place in its essence. Consideration concentrates on the causes and directions of transformation in the informal relations of mutual expectations with respect to various aspects of the job situation and organizational employee-employer functions. Analysis of topical literature allows the conclusion that changes in the paradigm are universal and stresses the importance of this fact with respect to HR departments and the employees themselves. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Argyris C. (1960), Understanding Organizational Behavior, John Wiley, New York.
 2. Armstrong, M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Banai M., W. Harry (2004), Boundaryless global careers; the international itinerants, "International Studies of Management and Organizations", vol. 34, nr 3.
 4. Bohdziewicz P. (2008), Kariery zawodowe w gospodarce opartej na wiedzy (na przykładzie grupy zawodowej informatyków), Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 5. Dolan S.L., Schuler R.S. (1994), Human Resources Management. The Canadian Dynamic, ITP Nelson Canada, Scarborough.
 6. Herr E.L., Cramer S.H. (2001), Planowanie kariery zawodowej, część I, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa.
 7. Herriot P., Pemberton C. (1995), New Deals: The Revolution in Managerial Careers, John Wiley, Chichester-New York.
 8. Hiltrop J.M. (1995), The changing psychological contract: the human resource challenge of the 1990s, "European Management Journal", vol. 13(30).
 9. Inkson K. (1999), The death of the company career. Implications for management, "Business Review", vol. 1, nr 1.
 10. Janasz S.C., Sullivan S.E., Whiting V. (2003), Mentor networks and career success: Lesson for turbulent times, "Academy of Management Executive", vol. 17, nr 4.
 11. Janssens M. (2003), Multiple types of psychological contracts, "Human Relations", nr 11.
 12. Kanter R.M. (1962), Pozyskiwanie ludzi dla organizacji przyszłości, [w:] F. Hesselbein, Goldsmith M., Beckhard R. (red.), Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
 13. Levinson H., Price C.R., Munden K.J., Mandl H.J., Solley C.M., Men, Management and Mental Health, Harvard University Press, Cambridge.
 14. Mirvis P.H., Hall D.T. (1994), Psychological success and the boundaryless career, "Journal of Organizational Behavior", nr 15.
 15. Noon M., Blyton P., The realities of work, Palgrave, New York 2002.
 16. Robinson S.L., Kraatz M.S., Rousseau D.M. (1994), Changing obligations and the psychological contract: A longitudinal study, "Academy of Management Journal", vol. 37, nr 1.
 17. Rogozińska-Pawełczyk A. (2010), Psychological toughness and the cultural context of an organization, [w:] D. Lewicka (red.), Organization Management. Competitiveness, Social Responsibility, Human Capital, AGH Uniwersity of Science and Technology Press, Kraków.
 18. Rousseau D.M. (2000), Psychological Contract Inventory. Technical Report, Heinz School of Public Policy and Graduate School of Industrial Administration, Carnegie Mellon University, Pittsburgh (PA).
 19. Sims R.R. (1994), Human resource management's role in clarifying in the psychological contract, "Human Resource Management", vol. 33(3).
 20. Słownik języka polskiego PWN (2010), Wydawnictwo Naukowe PWN.
 21. Spindler G.S. (1994), Psychological contract in the workplace: a lawyers view, "Human Resource Management", vol. 33(3).
 22. Sullivan S.E., Emerson R. (2000), Recommendations for successfully navigating the boundaryless career: From theory to practice, paper presented at the 2000 Annual Conference of the Midwest Academy of Management, Chicago, March-April, [www.sba.muohio.edu/management/mwAcademy/2010/20.pdf].
 23. Tolbert P.S. (1996), Occupations, organizations and boundaryless career, [w:] M.A. Arthur, D.M. Rousseau (red.), The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era, Oxford University Press, New York-Oxford.
 24. Tulgan B. & RainmakerThinking, Inc. Generational Shift: What We Saw at the Workplace Revolution, Key Finindginds of Our Ten Year Workplace Study (1993-2003), RainmakerThinking, Inc. 2003.
 25. Young R.A., Collin A. (2000), Introduction: framing the future of career, [w:] A. Collin, R.A. Young (red.), The Future of Career, Cambridge University Press, Cambridge.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu